Dr. Marija Klobčar

doc. dr. Marija Klobčar

višja znanstvena sodelavka, docentka za folkloristiko in primerjalno mitologijo01 470 62 67

marija.klobcar@zrc-sazu.si


Povezave


 

Področja znanstvenega delovanja:

 • pričevalnost ustnega izročila za raziskovanje zgodovine in vsakdanjega življenja,
 • potujoči pevci, nosilci pesemske ustvarjalnosti,
 • ljudske pesmi v ritualih, mitologija,
 • razne zvrsti ljudskih pesmi in njihova geneza, 
 • dvojezične pesmi in medkulturna prepletanja,
 • zgodovina zbiranja in raziskovanja ljudskih pesmi.

 

Vodstvene funkcije, delo v komisijah ter članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • predsednica Znanstvenega sveta GNI ZRC SAZU,
 • članica mednarodne skupine za raziskovanje balad (Komission für Volksdichtung),
 • članica SIEF Working Group on the Ritual Year,
 • članica Society for Slovene Studies,
 • članica Slovenskega etnološkega društva.

 

Pedagoško delo:

 • predavanja pri predmetih Slovensko ustno slovstvo in Geneza slovenske folkloristične teorije na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF Univerze  v Ljubljani (od 2020).

 

Raziskovalno in pedagoško delo v tujini:

 • predavanja na Univerzi v Edinburghu, Škotska (2009), v okviru medakademijske izmenjave z The Royal Scottish Academy,
 • raziskovalno delo v Clevelandu, ZDA, v okviru bilateralnega projekta Slovenija-ZDA (2013).
 • Poslušajte štimo mojo. Potujoči pevci na Slovenskem, Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020 (Folkloristika 9).
 • Na poti v Kamnik, Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2016 (Zbirka Folkloristika, 7). 
 • Kamničani med izročilom in sodobnostjo : življenje kamniških meščanov od leta 1880 do druge svetovne vojne. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1998.
 • KLOBČAR, Marija. The perception of bilingual songs in Slovenia and the cultural dimensions of language selection. Tautosakos darbai, ISSN 1392-2831, 2020, 59, str. 209-228.
 • Skrita pričevanja o potresu leta 1348 v slovenskih deželah. Studia mythologica Slavica 20, 2017, str. 145–177.
 • Vloga Emila Korytka pri spoznavanju slovenskih pesemskih praks. Traditiones 46/3, 2017, str. 19–32.
 • Hidden behind the transcriptions : men and women as bearers of Slovenian ballads. V: Golež Kaučič, Marjetka (ur.). What to do with folklore? : new perspectives on folklore research, (B.A.S.I.S., 9). Trier 2017, str. 41–55.
 • "From the silvery midnight water" or the folk song between expectations and reality. Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerkes 65, 2016, str. 126–137.
 • "Morebiti bi se še dal kje kak tak napev vloviti" : zapisovalske usmeritve na Slovenskem v kontekstu slovanskih povezav. Traditiones  45/2,  2016, str. 53–81.
 • Pozabljeni Kamnik in njegovo jezero. Studia mythologica Slavica 18, 2015, str. 81-109.
 • Was hat sich Bonaparte ausgedacht? : die Wahrnehmung der Franzosen in slowenischen Volksliedern. Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerkes 64, 2015, str. 98-106.
 • Pesemsko obveščanje in ustvarjanje tradicije. Traditiones 43/3, 2014, str. 87–110.
 • Itinerant singers in Slovenia : views on a distinct phenomenon. V: McKean, Thomas A. (ur.). Songs of people on the move, (B.A.S.I.S., 8). Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2012, str. 3–15.
 • Ritualism as a reflection of social transformation and the researcher's (lack of) power. Traditiones 41/1, 2012, str. 159–174.
 • "Voda! Jaz ti darujem, od dna do dna …" : pesemske sledi verovanja v nadnaravno moč vode. Studia mythologica Slavica 14, 2011, str. 181–193.
 • Zvrstnost slovenskih ljudskih pesmi: refleksija pesemskega razvoja ali pogledov nanj. Traditiones 39/2, 2010, str. 124–145.

 

Misliti folkloro: folkloristične, etnološke in računske perspektive in pristopi k narečju (raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Spomini religioznega v arhivih ljudske glasbe (mednarodni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture (01. april 2023 - 01. april 2023)
Etnokoreološke in etnomuzikološke raziskave glasbenega življenja slovenskih izseljencev v ZDA (bilateralni • 01. marec 2015 - 31. december 2016)

Izobrazba:

 • profesorica slovenskega jezika s književnostjo in diplomirana etnologinja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1982),
 • magistra etnologije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1991),
 • doktorica etnologije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1997).

 

Zaposlitev:

 • Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1983–1995),
 • Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju (1996–1998),
 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1998–).

 

Ključne besede
družbeni kontekst pesemske ustvarjalnosti • analiza besedil slovenskih ljudskih pesmi • raziskave skupnosti