višja znanstvena sodelavka, docentka za folkloristiko in mitologijo

Telefon:
01 4706 267
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

 

Področja znanstvenega delovanja:

 • pričevalnost izročila za raziskovanje zgodovine,
 • razločevanje mesta in vasi in njegov odsev v pesmi,
 • ljudske pesmi v ritualih,
 • razne zvrsti ljudskih pesmi (pripovedne, vojaške in obredne pesmi), 
 • nosilci pesemske ustvarjalnosti, potujoči pevci,
 • ljudska pesem in medkulturne povezave,
 • zgodovina zbiranja in raziskovanja ljudskih pesmi,
 • tipologija ljudskih pesmi.

 

Vodstvene funkcije, delo v komisijah ter članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • predsednica Znanstvenega sveta GNI ZRC SAZU,
 • članica mednarodne skupine za raziskovanje balad (Komission für Volksdichtung),
 • članica SIEF Working Group on the Ritual Year,
 • članica Society for Slovene Studies,
 • članica Slovenskega etnološkega društva.

 

Raziskovalno ter pedagoško delo v tujini:

 • predavanja na Univerzi v Edinburghu, Škotska (2009), v okviru medakademijske izmenjave z The Royal Scottish Academy,
 • raziskovalno delo v Clevelandu, ZDA, v okviru bilateralnega projekta Slovenija-ZDA (2013).

 

 

Izbrane publikacije
 • Na poti v Kamnik, Ljubljana 2016.
 • Pozabljeni Kamnik in njegovo jezero. Studia mythologica Slavica 18, Ljubljana 2015.
 • Kamničani med izročilom in sodobnostjo : življenje kamniških meščanov od leta 1880 do druge svetovne vojne. Ljubljana 1998.
 • The folk song and its bearers as a relationship between two structures. V: John, Eckhard (ur.), Widmaier, Tobias (ur.). From "Wunderhorn" to the Internet : perspectives on conceptions of "folk song" and the editing of traditional songs : Perspektiven des "Volkslied"-Begriffes und der Edition populärer Lieder, (B.A.S.I.S  6). Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2010.
 • Zvrstnost slovenskih ljudskih pesmi: refleksija pesemskega razvoja ali pogledov nanj. Traditiones 39/2. Ljubljana 2010.
 • "Voda! Jaz ti darujem, od dna do dna …" : pesemske sledi verovanja v nadnaravno moč vode. Studia mythologica Slavica 14, 2011.
 • Itinerant singers in Slovenia : views on a distinct phenomenon. V: MCKEAN, Thomas A. (ur.). Songs of people on the move, (B.A.S.I.S 8). Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2012.
 • Ritualism as a reflection of social transformation and the researcher's (lack of) power. Traditiones 41/1, 2012.
 • Remembering and forgetting : the symbolic power of rituals in Kamniška Bistrica. V: BARNA, Gábor (ur.), POVEDÁK, István (ur.). Politics, feasts, festivals : yearbook of the SIEF working group on the ritual year, Szeged: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2014.
 • "Oj luštno je res na deželi" : percepcija ljudske pesmi in ljudskega pri izdajah gramofonskih plošč pred drugo svetovno vojno. Traditiones 43/2, 2014.
 • »Kako in kdaj so prišle žene do tega, da pojejo pesmi tudi o takih junakih, kakor sta Pegam in Lambergar …«: Matija Murko in vprašanje nosilcev pripovednih pesmi. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54/3, 2014.
 • Pesemsko obveščanje in ustvarjanje tradicije. Traditiones 43/3, Ljubljana 2014.
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2014)

Etnokoreološke in etnomuzikološke raziskave glasbenega življenja slovenskih izseljencev v ZDA (bilateralni projekt • 1. marec 201531. december 2016)

Spomini religioznega v arhivih ljudske glasbe (aplikativni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Življenjepis

Izobrazba:

 • profesorica slovenskega jezika s književnostjo in diplomirana etnologinja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1982),
 • magistra etnologije, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (1991),
 • doktorica etnologije, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (1997).

 

Zaposlitev:

 • Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1983–1995),
 • Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju (1996–1998),
 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1998–).

 

Ključne besede

družbeni kontekst pesemske ustvarjalnosti • analiza besedil slovenskih ljudskih pesmi • raziskave skupnosti