Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Spomini religioznega v arhivih ljudske glasbe
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2016–31. december 2018
Šifra:
N6-0044
Opis

Ljudsko glasbeno izročilo Prekmurja in slovenske manjšine v Porabju na Madžarskem ima specifične in tesne povezave z madžarskim izročilom. Poudarek raziskovalnega projekta na nabožnih in obrednih pesmih, kot jih ohranjajo rokopisni zapisi in zvočni posnetki, bo razkril zgodovinske povezave z madžarsko tradicijo liturgičnih in obrednih pesmi. Ker je tempo glasbenih transformacij v kontekstu religioznih inštitucij in ljudskih obredij počasnejši, te glasbene prakse lahko opazujemo kot fenomen razkrivanja zgodovinskih plasti, glasba pa omogoča arheološki vpogled in definira obstoj arhaičnih modusov, kulturnih in zgodovinskih motivov. Glasbene prakse bomo opazovali z vidika analize glasbene strukture, teksta in konteksta, kar omogoča spajanje muzikoloških in drugih perspektiv.

 

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Narodopisje H400