Dr. Rebeka Kunej

doc. dr. Rebeka Kunej

znanstvena sodelavka, docentka za folkloristiko in primerjalno mitologijo+386 1 470 62 75

Rebeka.Kunej@zrc-sazu.si


Povezave


 

Področja znanstvenega delovanja:

 • etnokoreologija,
 • slovenski ljudski ples,
 • folklorne skupine,
 • zgodovina folklornih festivalov,
 • vplivi folklorizma na slovensko plesno izročilo,
 • metodologija etnokoreološkega raziskovanja,
 • stare gramofonske plošče kot etnokoreološko gradivo,
 • sodobni plesni dogodki v sklopu množičnih prireditev,
 • antropologija plesa.

 

Raziskovalno delo v tujini:

 • Gostujoča raziskovalka na Ohio State University, Columbus, OH: Raziskovalna štipendija Slovenske raziskovalne iniciative pri OSU: (2019).

 

Članstva in delo v strokovnih komisijah:

 • članica International Council for Traditional Music (ICTM) in njenih študijskih skupin za etnokoreologijo, za glasbo in ples slovanskega sveta.
 • članica Slovenskega etnološkega društva, Društva antropologov Slovenije, ustanovna članica Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija.
 • strokovna svetovalka Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na področju folklorne dejavnosti (2011–2013).
 • članica delovne skupine Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine (2011–).
 • članica uredniškega odbora znanstvene revije Traditiones (2013–).
 • članica znanstvenega sveta Glasbenonarodopisnega inštituta (2015–).
 • odgovorna urednica (2015–2016), glavna urednica (2017–2019) znanstvene revije Glasnik SED.
 • članica uredniškega odbora znanstvene revije Glasnik SED (2019–).
 • članica Komisije za odprto znanost ZRC SAZU (2019-).

 

Pedagoška dejavnost:

 • predavanja pri predmetu Ljudska inštrumentalna glasba in ples, modul Slovenska ljudska glasbena dediščina, (magistrski študij, bolonjski študij 2. stopnje) na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani.

 

Monografije

Music from both sides : gramophone records made by Matija Arko and the Hoyer Trio. 1st English ed. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. (soavtor Drago Kunej)

Glasba z obeh strani : gramofonske plošče Matije Arka in Hoyer tria. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Ribnica: Rokodelski center, 2016. (soavtor Drago Kunej)

Štajeriš : podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa, (Zbirka Folkloristika, 6). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. Nagrada: Izjemni znanstveni dosežek 2012 - Humanistika - področje 6.04-Etnologija.

Članki

Dancing for ethnic roots : folk dance ensembles of ethnic minority groups in Slovenia. Muzikološki zbornik, 2019, 55/2, 111-131, doi: 10.4312/mz.55.2.111-131. (soavtor Drago Kunej)

Leaders and followers : artistic leaderships and stage presentations of folk dances in a Slovenian folklore ensemble. V: Stavělová, Daniela (ur.), Buckland, Theresa Jill (ur.). Folklore revival movements in Europe post 1950: shifting contexts and perspectives. Prague: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences. 2018, 257-277.

Spreminjajoči se teksti in konteksti velikonočnega plesa v Metliki. Traditiones, 2017, 46/3, 123-142, doi: 10.3986/Traditio2017460306.

Folk dance on the stage. V: Golež Kaučič, Marjetka (Ur.). What to do with folklore?: new perspectives on folklore research, (B.A.S.I.S., vol. 9). Trier: Wissenschaftlicher Verlag. 2017, 28-40.

Folklorna skupina v diaspori: soočanje tradicije in ustvarjalnosti v Ameriki. Etnolog 2016, 26 (77), 49-64. (soavtor Drago Kunej)

Tanec a klobása - hmotná forma nehmotného kulturního dědictví, nebo naopak (Slovinské zkušenosti). Národopisná revue, 2015, 25/3, 283-290.

Etnokoreološke poti Mirka Ramovša. Traditiones, 2015, 44/2, 7-23, doi: 10.3986/Traditio2015440201.

Etnokoreološko raziskovanje Prekmurja in Porabja : preko Mure - preko oceana. V: Godina-Golija, Maja (ur.). Prekmurje - podoba panonske pokrajine. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2014, 92-105.

Looking at folk dance: the overlooked resources of old gramophone records. V: Kunej, Drago (ur.), Šivic, Urša (ur.). Trapped in folklore?: studies in music and dance tradition and their contemporary transformations, (Musikethnologie, Bd. 7, vol. 7). Zürich; Berlin: LIT. 2013, str. 161-179.

Volkstanz in Slowenien heute. V: Froihofer, Waltraud (ur.). Volkstanz zwischen den Zeiten: zur Kulturgeschichte des Volkstanzes in Österreich und Südtirol. Weitra: Bibliothek der Provinz. cop. 2012, 150-154.

Staro na nov način: ljudska plesna dediščina in folklorne skupine. Etnolog, 2010, 20 (71), 135-148.

 

Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture (01. april 2023 - 01. april 2023)
Folk Music Heritage (interreg • 01. september 2018 - 28. februar 2021)

 

Izobrazba:

 • univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja in geografinja, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (2001),
 • magistrica znanosti s področja folkloristike, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (2004),
 • doktorica znanosti, Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici (2007).

 

Zaposlitev:

 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2001– )