znanstvena sodelavka, docentka za folkloristiko in primerjalno mitologijo

Telefon:
+386 1 4706 275
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

 

Področja znanstvenega delovanja:

 • etnokoreologija,
 • slovenski ljudski ples,
 • folklorne skupine,
 • zgodovina folklornih festivalov,
 • vplivi folklorizma na slovensko plesno izročilo,
 • metodologija etnokoreološkega raziskovanja,
 • stare gramofonske plošče kot etnokoreološko gradivo,
 • sodobni plesni dogodki v sklopu množičnih prireditev,
 • antropologija plesa.

 

Raziskovalno delo v tujini:

 •  v okviru bilateralnega projekta Slovenija ZDA je opravila raziskovalno delo v Clevelandu, ZDA (2015).

 

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • članica International Council for Traditional Music (ICTM) in njene študijske skupine za etnokoreologijo,
 • članica Slovenskega etnološkega društva,
 • članica Društva antropologov Slovenije,
 • članica Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija,
 • strokovna svetovalka Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) na področju folklorne dejavnosti (2011–2013),
 • članica delovne skupine Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine (2011–).

 

Uredništvo:

 • članica uredniškega odbora strokovne revije Folklornik (2005–),
 • članica uredniškega odbora revije Traditiones (2013–),
 • gostujoča urednica znanstvene revije Glasnik SED 54/3 (2014),
 • gostujoča urednica znanstvene revije Traditiones 44/2 (2015),
 • odgovorna urednica znanstvene revije Glasnik SED (2015–).

 

Pedagoška dejavnost::

 • predavanja pri predmetu Ljudska inštrumentalna glasba in ples, modul Slovenska ljudska glasbena dediščina, (magistrski študij, bolonjski študij 2. stopnje) na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani.
Izbrane publikacije
 • Štajeriš. Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa, (Zbirka Folkloristika, 6). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.
  Nagrada: Izjemni znanstveni dosežek 2012 – Humanistika: področje 6.04 Etnologija
 • Etnokoreološko raziskovanje Prekmurja in Porabja: preko Mure – preko oceana. V: Godina-Golija, Maja (ur.). Prekmurje – podoba panonske pokrajine. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014: 93–105.
 • Let's go to veselica, let's go dancing. V: DUNIN, Elsie Ivancich (ur.), FOLEY, Catherine E. (ur.). Dance, place, festival: 27th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2012, The Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, Ireland. Limerick: Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, 2014: 242–247.
 • Looking at folk dance: the overlooked resources of old gramophone records. V: KUNEJ, Drago (ur.), ŠIVIC, Urša (ur.). Trapped in folklore?: studies in music and dance tradition and their contemporary transformations, (Musikethnologie, Bd. 7, vol. 7). Zürich; Berlin: LIT, 2013: 161–179.
 • Volkstanz in Slowenien heute. V: FROIHOFER, Waltraud (ur.). Volkstanz zwischen den Zeiten: zur Kulturgeschichte des Volkstanzes in Österreich und Südtirol. Weitra: Bibliothek der Provinz, 2012: 150–154.
 • Slovenske ljudske plesne viže, Prekmurje in Porabje = Slovene folk dance music, Prekmurje and the Raba Valley. 1 CD (51 min, 15 sek), stereo. (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.
 • Staro na nov način: ljudska plesna dediščina in folklorne skupine. Etnolog, 20/71 (2010): 135–148.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture

Etnokoreološke in etnomuzikološke raziskave glasbenega življenja slovenskih izseljencev v ZDA (bilateralni projekt • 1. marec 201531. december 2016)

Spomini religioznega v arhivih ljudske glasbe (aplikativni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Plesna dediščina slovenskih izseljencev v Clevelandu (bilateralni projekt • 1. februar 201531. december 2015)

Ostali projekti >>
Življenjepis

 

Izobrazba:

 • univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja in geografinja, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (2001),
 • magistrica znanosti s področja folkloristike, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (2004),
 • doktorica znanosti, Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici (2007).

 

Zaposlitev:

 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2001– )