Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Folk Music Heritage
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. september 2018–31. avgust 2020
Opis

Skupni problem programskega območja je, da se je kulturna dediščina v obeh državah doslej obdelovala ločeno, na različne načine in kakovosti ter brez večjega poudarka na njunem prepletanju in sobivanju. Med kulturnimi vrednotami je najbolj prepoznana dediščina ljudske glasbe. V okviru projekta bomo skupaj obdelali unikatno gradivo ljudske glasbe programskega območja ter z digitalizacijo omogočili dostop do zvočnih in notnih zapisov oziroma njihovo raziskovanje in ponovno uporabo. Splošni cilj projekta je raziskati in v čim širšem krogu razširiti znanje o stoletnih prepletanjih glasbenih praks tega območja ter tudi s tem prispevati k polni prehodnosti meja ter vzpostavitvi sodelovanj, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj programskega območja.

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti • Zavod za turizem in kulturo Beltinci • Lenti Város Önkormányzata