strokovni sodelavec

Telefon:
+386 1 4706 277
E-naslov:
Izbrane publikacije
  • Fiabe resiane = Rezijanske pravljice = Pravice po rozajanskin : dall'archivio dell'Istituto di etnologia slovena ZRC SAZU e dalla raccolta privata di Roberto Dapit = iz arhiva Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in privatne zbirke Roberta Dapita,  1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018,
  • Plesna dediščina med Bočem in Pohorjem. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti; Poljčane: Občina, 2017,
  • Hodili so jih poslušat : pesemsko izročilo kamniškega območja = They went to hear them sing : song traditions of the Kamnik area, (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017, 
  • Haloško petje na tretko = Na tretko - the traditional multipart singing of Haloze, (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2017,
  • Glasbena folklora Prlekije : pesmi, (Elektronske znanstvene monografije (eZMono)). 2., elektronska, pregledana izd., verzija 0.3. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, 2017.
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Folk Music Heritage (INTERREG • 1. september 201831. avgust 2020)

Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja (ciljni raziskovalni projekt • 1. julij 201830. junij 2021)

Misliti folkloro: folkloristične, etnološke in računske perspektive in pristopi k narečju (raziskovalni projekt • 1. julij 201830. junij 2021)

Življenjepis

Izobrazba:

  • dipl. inž. elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (2009).

 

Zaposlitev:

  • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2007–).