Peter Vendramin

strokovno osebje+386 1 470 62 77

Peter.vendramin@zrc-sazu.si  • Fiabe resiane = Rezijanske pravljice = Pravice po rozajanskin : dall'archivio dell'Istituto di etnologia slovena ZRC SAZU e dalla raccolta privata di Roberto Dapit = iz arhiva Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in privatne zbirke Roberta Dapita,  1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018,
  • Plesna dediščina med Bočem in Pohorjem. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti; Poljčane: Občina, 2017,
  • Hodili so jih poslušat : pesemsko izročilo kamniškega območja = They went to hear them sing : song traditions of the Kamnik area, (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017, 
  • Haloško petje na tretko = Na tretko - the traditional multipart singing of Haloze, (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2017,
  • Glasbena folklora Prlekije : pesmi, (Elektronske znanstvene monografije (eZMono)). 2., elektronska, pregledana izd., verzija 0.3. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, 2017.
Misliti folkloro: folkloristične, etnološke in računske perspektive in pristopi k narečju (raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Folk Music Heritage (interreg • 01. september 2018 - 28. februar 2021)

Izobrazba:

  • dipl. inž. elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (2009).

 

Zaposlitev:

  • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2007–).