Dr. Urša Šivic

znanstvena sodelavka+386 1 470 62 73

ursa.sivic@zrc-sazu.si


Povezave


Področja znanstvenega delovanja:

 • etnomuzikologija,
 • vokalna tradicija in njene transformacije,
 • vloga pogrebnih pevcev in kantorjev v prekmursko-porabskem prostoru,
 • ponarodela pesem,
 • zborovska glasba,
 • priredbe slovenskih ljudskih pesmi v popularni glasbi,
 • koledništvo in glasba,
 • glasba in manjšine,
 • terensko raziskovanje.

 

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • članica odbora za Štrekljevo nagrado,
 • članica International Council for Traditional Music (ICTM),
 • članica založniškega sveta Založbe ZRC,
 • članica uredniškega odbora zbirke Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta in zbirke Glasba na Slovenskem po 1918,
 • članica uredniškega odbora revij Traditiones in Folklornik,
 • članica in predsednica Društva Kvali.

 

 

 • ŠIVIC, Urša. History of public call for funding in the field of the cultural activities of ethnic minority communities and immigrants. Muzikološki zbornik, 2019, 55/2: 133–153. doi: 10.4312/mz.55.2.133-153.
 • ŠIVIC, Urša. Mrtveče pesmi v porabsko-prekmurskem prostoru. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2019, 59/1: 59–69.
 • ŠIVIC, Urša. Glasbenoteoretske možnosti petja na tretko. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2017, 57, 3–4: 43–54.
 • ŠIVIC, Urša (urednik, avtor dodatnega besedila). Haloško petje na tretko. Ljubljana: Založba ZRC; Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2017.
 • ŠIVIC, Urša. The influence of institutionalized standards on the transformation of traditional singing. Translingual discourse in ethnomusicology vol. 2, 2016: 63–81, https://www.tde-journal.org/index.php/tde/article/download/1886/1710, doi: 10.17440/tde011.
 • ŠIVIC, Urša. Serbian brass bands in Slovenia as an example of "our" and "their" music. V:Drago Kunej in Urša Šivic (ur.). Trapped in folklore? Studies in music and dance tradition and their contemporary transformations (Musikethnologie, Bd. 7, vol. 7). Zürich; Berlin: LIT. 2013, str. 63-79.
 • ŠIVIC, Urša. Glasba kot integralni del sodobnih koledniških šeg. Etnolog 24, 2014: 43–58.
Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture (research programme • 01. januar 2019 - 31. december 2024)
Misliti folkloro: folkloristične, etnološke in računske perspektive in pristopi k narečju (raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)

Izobrazba:

 • diplomirana muzikologinja, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1998),
 • magistrica znanosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2002),
 • doktorica znanosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2007).

 

Zaposlitev:

 • ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (2007–).

 

Raziskovalna področja
Muzikologija H320
Narodopisje H400

Ključne besede
Etnomuzikologija
ljudska glasba
ljudska pesem
ljudski inštrumenti
terensko snemanje