znanstvena sodelavka

Telefon:
+386 1 4706 273
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področja znanstvenega delovanja:

 • etnomuzikologija,
 • slovenska ljudska glasba,
 • ponarodela pesem,
 • zborovska glasba,
 • priredbe slovenskih ljudskih pesmi v popularni glasbi,
 • koledništvo,
 • terensko raziskovanje,
 • vplivi institucionalnih meril na ljudsko petje.

 

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • članica izvrsilnega odbora Slovenskega muzikoloskega drustva.

 

 

Izbrane publikacije
 • Vpliv institucionalnih meril na spreminjanje ljudskega petja. Traditiones 36/2, 2007
 • Folk Music beetwen Popular Culture and Institutional Framing. Slovene Studies 29/1–2, 2007
 • Načini oblikovanja popularnoglasebnih priredb ljudskih pesmi. Traditiones 35/1, 2006
 • Ljudska pesem, glasba in ples v šmarški okolici. Okolje 5, Velenje 2003,
 • Muzikološki vidiki spreminjanja umetne pesmi druge polovice 19. stoletja v ponarodelo. Traditiones 32/1, 2003,
 • Oblike ljudske glasbe v urbanem okolju. Okolje 4, Velenje 2001,
 • Publicistični in kritiški slog Pavla Šivica v Glasbeni mladini. Muzikološki zbornik 34, Ljubljana 1998.
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti
Življenjepis

Izobrazba:

 • diplomirana muzikologinja, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (1998),
 • magistrica znanosti, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (2002),
 • doktorica znanosti, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (2007).

 

Zaposlitev:

 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2007–).

 

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 • Narodopisje H400 

Ključne besede

Etnomuzikologija • ljudska glasba • ljudska pesem • ljudski inštrumenti • terensko snemanje