Dr. Drago Kunej

doc. dr. Drago Kunej

višji znanstveni sodelavec, docent za področje etnomuzikologije, vodja zvočnega arhiva01 470 62 71

Drago.Kunej@zrc-sazu.si


Povezave


 

Področja znanstvenega delovanja:

 • zgodovina zvočnega dokumentiranja na Slovenskem,
 • stare gramofonske plošče in drugi zvočni zapisi kot etnomuzikološko gradivo,
 • zvočni arhivi ter zaščita, restavriranje in arhiviranje zvoka,
 • terenska zvočna snemanja v etnologiji in etnomuzikologiji,
 • ljudska glasbila,
 • delovanje folklornih in preporodnih skupin,
 • glasba izseljencev.

 

Pedagoška dejavnost:

 • predavatelj in nosilec predmeta Glasbena akustika (dodiplomski študij, bolonjski študij 1. stopnje), Akademija za glasbo in Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
 • predavatelj in nosilec dveh predmetov Uvod v glasbeno folkloristiko in Ljudska inštrumentalna glasba in ples, modul Slovenska ljudska glasbena dediščina, (magistrski študij, bolonjski študij 2. stopnje) na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani,
 • mentorstvo, predavanja, konzultacijsko in seminarsko delo doktorandom pri doktorskem študiju (bolonjski študij 3. stopnje) programa Humanistika in družboslovje Univerze v Ljubljani,
 • gostujoči predavatelj na Muzički akademiji Univerze v Sarajevu (akademsko leto 2017/2018 in 2019/2020).

 

Raziskovalno in pedagoško delo v tujini:

 • Oddelek za muzikologijo in etnomuzikologijo, Sarajevo, BIH (2017, 2018, 2019),
 • The Ohio State University, Columbus, Ohio, ZDA - raziskovalna štipendija Slovenske raziskovalne iniciative (2016),
 • The National Cleveland-Style Polka Hall of Fame and Museum, Cleveland, Ohio, ZDA (2010, 2015),
 • Folklorni oddelek Inštituta ruske literature (Puškinski dom) Ruske akademije znanosti, Sankt Peterburg, Rusija (2012),
 • Inštitut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvaška Croatia (2011),
 • Ethnologisches Museum, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin, Nemčija (2011),
 • Folklife center, The Library of Congress, Washington, ZDA (2010),
 • Phonogrammarchiv, Dunajska akademija znanosti (1994-2008),
 • gostujoča predavanja na Cleveland State University, Lakeland Community College, Cleveland, Ohio (2010) in Ohio State University, School of Music, Columbus, Ohio (2016) ter Kunstniverzitäet Graz, Avstrija (2017).

 

Vodstvene funkcije, delo v komisijah ter članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • predstojnik Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU (2015–2019),
 • vodja Zvočnega arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU (1993–),
 • predsednik Znanstvenega sveta GNI ZRC SAZU (2010–2014),
 • predsednik komisije slovenskega dela Slovenske raziskovalne iniciative – v partnerstvu z The Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies (2018–),
 • član Znanstvenega sveta GNI ZRC SAZU (2001–),
 • član Slovenskega društva za akustiko – SDA (1998–),
 • član Društva restavratorjev Slovenije ­ DRS (2003–),
 • ustanovni član Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija (1996–), član upravnega odbora (1996–2000) in prvi predsednik (1996–1998),
 • član Audio Engineering Society ­ AES (1995–),
 • član International Association of Sound and Audiovisual Archives - IASA (1996–); aktiven v IASA Technical Committee (1997–), član izvršnega odbora in tajnik Technical Committee (2004–2010), in v IASA Research Archives Section (2001–),
 • član International Council for Traditional Music – ICTM (1999–), aktiven predvsem v Study Group on Historical Sources of Traditional Music (2005–), Study Group on Folk Musical Instruments in Study Group on Music and Dance of the Slavic World.

 

Monografije

 • Music from both sides : gramophone records made by Matija Arko and the Hoyer Trio. 1st English ed. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. (soavtorica Rebeka Kunej)
 • Glasba z obeh strani : gramofonske plošče Matije Arka in Hoyer tria. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Ribnica: Rokodelski center, 2016. (soavtorica Rebeka Kunej)
 • Fonograf je dospel! : prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe, (Zbirka Folkloristika). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.

 

Članki

 • France Marolt's endeavours to sound document folk music. Muzikološki zbornik, 2020, 56(2): 107–135, doi: 10.4312/mz.56.2.107-135.
 • Presentations and transformations of traditional music practices as reflected in sound recordings. V: Zdravkova-Džeparoska, Sonja (ur.). Tradition and transition: a selection of articles developed from paper presentations at the first and the second symposia of the ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic World. Skopje, North Macedonia: ICTM NC Macedonia. 2020, 29–50.
 • Dancing for ethnic roots: folk dance ensembles of ethnic minority groups in Slovenia. Muzikološki zbornik, 2019, 55(2): 111–131, doi: 10.4312/mz.55.2.111-131. (soavtorica Rebeka Kunej)
 • 78 rpm records as a source for ethnomusicology and folklore research: experiences from Slovenia. V: Ziegler, Susanne (ur.). Historical sources of ethnomusicology in contemporary debate. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, 34–49.
 • Folklorna skupina v diaspori: soočanje tradicije in ustvarjalnosti v Ameriki. Etnolog, 2016, 26(77), 49–64. (soavtorica Rebeka Kunej)
 • "Jaz nisem muzikant, jaz sem ljudski godec": vloga Franca Laporška pri revitalizaciji trstenk. Traditiones, 2016, 45(2): 83-101, doi: 10.3986/Traditio2016450206.
 • Gramofon v službi sakralne glasbe?. Muzikološki zbornik, 2014, 50 (2): 279–291, doi: 10.4312/mz.50.2.279-291.
 • Med kodami skrita zvočna dediščina Slovencev. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2014, 54 /(1/2): 22–28.
 • Leto 1908 - začetek diskografije slovenske glasbe?. Traditiones, 2014, 43(2): 51–73, doi: 10.3986/Traditio2014430203.
 • Intertwinement of Croatian and Slovenian musical heritage on the oldest gramophone records. Narodna umjetnost, 2014, 51(1): 131–153.
 • Digitised early sound recordings as scholarly resources. V: Kunej, Drago (ur.), Šivic, Urša (ur.). Trapped in folklore? : studies in music and dance tradition and their contemporary transformations, (Musikethnologie, Bd. 7, vol. 7). Zürich; Berlin: LIT. 2013, 181–196.
 • Kako hitro se vrtijo plošče z 78 o/min? = How fast do 78 rpm records turn? Muzikološki zbornik, 2010, 46(2): 175–184.
 • The use of CD-Rs for archival storage and preservation: vulnerability of CD-Rs based on the susceptibility to sunlight experiment. IASA j., 2004, 21: 65-80.
 • New perspectives on the beginnings of music: archeological and musicological analysis of a middle Paleolithic bone "flute". V: Wallin, Nils L. (ur.), Merker, Bjorn (ur.), Brown, Steven (ur.). The origins of music. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, 235–268. (soavtor)

Izobrazba:

 • univ. dipl. inž. elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (1991),
 • magister znanosti, Akademija za glasbo , Univerza v Ljubljani (2001),
 • doktor znanosti, Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani (2007),
 • docent za področje etnomuzikologije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2008).

 

Zaposlitev:

 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1993–).

 

Raziskovalna področja
Muzikologija H320
Narodopisje H400