višji znanstveni sodelavec, docent za področje etnomuzikologije, vodja zvočnega arhiva

Telefon:
01 4706 271
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

 

Področja znanstvenega delovanja:

 • zvočni arhivi,
 • restavriranje in arhiviranje zvoka,
 • obdelava, sistematiziranje in zaščita zvočnega gradiva,
 • terenska zvočna snemanja v etnologiji in etnomuzikologiji,
 • uporaba in interpretacija zgodovinskih zvočnih zapisov,
 • zgodovina zvočnega dokumetiranja na Slovenskem,
 • akustika ljudskih glasbil.

 

Vodstvene funkcije, delo v komisijah ter članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • predstojnik Glasbenonarodopisnega inštituta (od 2015–),
 • član Slovenskega društva za akustiko (SDA),
 • član Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija,
 • član Društva restavratorjev Slovenije (DRS),
 • član Audio Engineering Society (AES),
 • član International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), član Technical Committee pri IASA in tajnik Technical Committee 2004-2010, 
 • član International Council for Traditional Music (ICTM) in član Study Group on Historical Sources of Traditional Music pri ICTM.

 

Pedagoška dejavnost:

 • redna predavanja predmeta Glasbena akustika (dodiplomski študij, bolonjski študij 1. stopnje) na Akademiji za glasbo in Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
 • redna predavanja predmeta Uvod v glasbeno folkloristiko in predmeta Ljudska inštrumentalna glasba in ples, modul Slovenska ljudska glasbena dediščina, (magistrski študij, bolonjski študij 2. stopnje) na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani,
 • predavanja, konsultacijsko in seminarsko delo pri doktorskem študiju (bolonjski študij 3. stopnje) programa Humanistika in družboslovje Univerze v Ljubljani,
 • mentor in somentor doktorandom pri doktorskem študiju (bolonjski študij 3. stopnje) programa Humanistika in družboslovje Univerze v Ljubljani.
Izbrane publikacije
 • Trapped in folklore? : studies in music and dance tradition and their contemporary transformations, (Musikethnologie, Bd. 7, vol. 7). Zürich; Berlin: LIT, 2013. (sourednik)
 • Vpliv nekaterih ključnih dejavnikov okolja na življenjsko dobo optičnih nosilcev podatkov. V: Kavčič-Čolić, Alenka (ur.). Trajno ohranjanje digitalnih virov v Sloveniji, (Knjižnica, letn. 55, št. 1). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2011, 139-157.
 • Slovenian recordings made by the Favorite company in Ljubljana in 1910. V: Gronow, Pekka (ur.), Hoffer, Christiane (ur.). The Lindström project. Vol. 4, Contributions to the history of the record industry, = Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. Wien: Gesellschaft für historische Tonträger, 2012, 44-50.
 • Kako hitro se vrtijo plošče z 78 o/min? = How fast do 78 rpm records turn? Muzikološki zbornik 46/2 (2010): 175-184.
 • Fonograf je dospel! : prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe, (Zbirka Folkloristika). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.
 • The use of CD-Rs for archival storage and preservation : vulnerability of CD-Rs based on the susceptibility to sunlight experiment. IASA j., 2004, no. 21, 65-80.
 • New perspectives on the beginnings of music : archeological and musicological analysis of a middle Paleolithic bone "flute". V: Wallin, Nils L. (ur.), Merker, Bjorn (ur.), Brown, Steven (ur.). The origins of music. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, 235-268. (soavtor)
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture

Spomini religioznega v arhivih ljudske glasbe (aplikativni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Izobrazba:

 • univ. dipl. inž. elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani (1991),
 • magister znanosti, Akademija za glasbo , Univerza v Ljubljani (2001),
 • doktor znanosti, Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani (2007).

 

Zaposlitev:

 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1993–).

 

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 • Narodopisje H400