Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Etnokoreološke in etnomuzikološke raziskave glasbenega življenja slovenskih izseljencev v ZDA
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. marec 2015–31. december 2016
Opis

V izgradnji.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Narodopisje H400