Skip to main content

Etnokoreološke in etnomuzikološke raziskave glasbenega življenja slovenskih izseljencev v ZDA

Osnovni Podatki

Opis

V izgradnji.


Tip
Projekt

Tip projekta
bilateralni projekt

Raziskovalna področja
Narodopisje H400