znanstvena sodelavka, predstojnica

Telefon:
+386 1 4706 272
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Področja znanstvenega delovanja:

Mojca Kovačič je etnomuzikologinja, prek raziskav ljudskega petja, ljudske inštrumentalne glasbe ter sodobnih glasbenih in zvočnih pojavov preučuje osnovne zakonitosti teh pojavov in  izpostavlja njihovo družbena in politična razmerja kot so: glasba in spol, nacionalizem in glasba, kulturna politika, procesi ponarodevanja in koncepti popularne glasbe, glasba in identiteta. V zadnjih letih se je največ posvečala vprašanjem zvočnosti mest, ulični glasbi in religijskim zvokom v sodobnem urbanem prostoru, mestnim politikam in izkustvenim vidikom percepcije zvočnosti. Od leta 2014 predava tudi predmet Uvod v glasbeno folkloristiko, modul Slovenska ljudska glasbena dediščina na Akademiji za glasbo, Univerza v Ljubljani.

 

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • od leta 2005: članica Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (the International Council for Traditional Music  - ICTM);
 • od leta 2005: članica študijske skupine za glasbene inštrumente pri ICTM;
 • od leta 2006: strokovna sodelavka Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na področju folklorne dejavnosti;
 • od leta 2007: članica študijske skupine Glasba in manjšine pri ICTM;
 • od leta 2011: nacionalna predstavnica Slovenije pri ICTM;
 • od leta 2011: članica upravnega odbora Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija;
 • od leta 2013: članica Slovenskega etnološkega društva;
 • od leta 2016: članica ICTM študijske skupine za glasbo slovanskega sveta.

 

Raziskovalno ter pedagoško delo v tujini:

 • v okviru raziskave igre na zvonove v evropskem prostoru je opravljala terensko delo v Nemčiji, v Italiji, na Hrvaškem (2006, 2007),
 • v okviru medakademijske izmenjave z The Royal Scottish Academyje je  opravljala raziskovalno delo in imela predavanja na Univerzi v Edinburghu, Škotska (2009),
 • v okviru bilateralnega projekta Slovenija ZDA je opravila raziskovalno delo v Clevelandu, ZDA (2013).

 

 

Izbrane publikacije
 • Slovar zvonjenja in pritrkavanja. Ljubljana: Založba ZRC, 2017.

 • Akustemologija zvonjenja v urbanem prostoru. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2016, 56, št. 1/2, str. 53-63.

 • "Sacred noise" : the case of the ezan in Ljubljana = "Duhovni hrup" : primer ezana v Ljubljani. Muzikološki zbornik, 2016, zv. 52, [št.] 2, str. 25-38.

 • Kje so ljudski godci?" : refleksija preteklih konceptov in možnosti novih opredelitev ljudskega godčevstva. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2014, 54, št. 3, str. 12-20.

 • V deželi harmonike - nacionalizacija harmonike v slovenskem kontekstu. V: MLEKUŽ, Jernej (ur.), et al. Venček domačih : predmeti, Slovencem sveti. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. 2015, str. 87-116.

 • Pa se sliš --- : pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru, (Zbirka Folkloristika, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

 • In search of the "folk character" we would like to hear the dichotomy between folk, the profession, and the scholarship. V: FIKFAK, Jurij (ur.), FOURNIER, Laurent Sébastien (ur.). The interplay of performances, performers, researchers, and heritages. Ljubljana: Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU, ZRC Publishing. 2012, str. 77-90.

 • No Laughter without bellows [Brez smeha ni meha]. The Accordion in Slovenia Today. V: Jähnichen, Gisa (ur.). Studia instrumentorum musicae popularis. 2, New series. Münster: Monsenstein und Vannerdar, 2011, str. 163-177.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Akustemologija zvonenja (podoktorski raziskovalni projekt • 1. julij 201430. junij 2016)

City Sonic Ecology: Urban Soundscapes of Bern, Ljubljana, and Belgrade (mednarodni raziskovalni projekt • 1 september 201428 februar 2018)

SCHOLA: Mentoring for Educators to Evaluate Volunteering (mednarodni projekt • 11 september 201631 avgust 2018)

JuCiVol – Mladi državljani z izkušnjo prostovoljstva (mednarodni projekt • 1. december 201630. november 2018)

Zvočno gradivo gramofonskih plošč kot vir etnomuzikoloških in folklorističnih raziskav (aplikativni projekt • 1. maj 200930. april 2012)

Etnokoreološke in etnomuzikološke raziskave glasbenega življenja slovenskih izseljencev v ZDA (bilateralni projekt • 1. marec 201531. december 2016)

Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture (raziskovalni program • 1. september 200931. december 2013)

Življenjepis

Izobrazba:

 • profesorica glasbe, Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani (2002),
 • doktorica znanosti, Fakulteta za podiplomski študij, Univeza v Novi Gorici (2009).

 

Zaposlitev:

 • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (2001-2004),
 • Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (2005–)

 

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 • Kulturna antropologija, etnologija S220