Dr. Mojca Kovačič

znanstvena sodelavka, predstojnica+386 1 470 62 72

Mojca.kovacic@zrc-sazu.si


Povezave


Področja znanstvenega delovanja:

Mojca Kovačič je etnomuzikologinja, prek raziskav ljudskega petja, ljudske inštrumentalne glasbe ter sodobnih glasbenih in zvočnih pojavov preučuje osnovne zakonitosti teh pojavov in  izpostavlja njihovo družbena in politična razmerja kot so: glasba in spol, nacionalizem in glasba, kulturna politika, procesi ponarodevanja in koncepti popularne glasbe, glasba in identiteta. V zadnjih letih se je največ posvečala vprašanjem zvočnosti mest, ulični glasbi in religijskim zvokom v sodobnem urbanem prostoru, mestnim politikam in izkustvenim vidikom percepcije zvočnosti. Od leta 2014 predava tudi predmet Uvod v glasbeno folkloristiko, modul Slovenska ljudska glasbena dediščina na Akademiji za glasbo, Univerza v Ljubljani.

 

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • od leta 2005: članica Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (the International Council for Traditional Music  - ICTM);
 • od leta 2005: članica študijske skupine za glasbene inštrumente pri ICTM;
 • od leta 2006: strokovna sodelavka Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na področju folklorne dejavnosti;
 • od leta 2007: članica študijske skupine Glasba in manjšine pri ICTM;
 • od leta 2011: nacionalna predstavnica Slovenije pri ICTM;
 • od leta 2011: članica upravnega odbora Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija;
 • od leta 2013: članica Slovenskega etnološkega društva;
 • od leta 2016: članica ICTM študijske skupine za glasbo slovanskega sveta.

 

Raziskovalno ter pedagoško delo v tujini:

 • v okviru raziskave igre na zvonove v evropskem prostoru je opravljala terensko delo v Nemčiji, v Italiji, na Hrvaškem (2006, 2007),
 • v okviru medakademijske izmenjave z The Royal Scottish Academyje je  opravljala raziskovalno delo in imela predavanja na Univerzi v Edinburghu, Škotska (2009),
 • v okviru bilateralnega projekta Slovenija ZDA je opravila raziskovalno delo v Clevelandu, ZDA (2013).

 

 

 • Slovar zvonjenja in pritrkavanja. Ljubljana: Založba ZRC, 2017.

 • Akustemologija zvonjenja v urbanem prostoru. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2016, 56, št. 1/2, str. 53-63.

 • "Sacred noise" : the case of the ezan in Ljubljana = "Duhovni hrup" : primer ezana v Ljubljani. Muzikološki zbornik, 2016, zv. 52, [št.] 2, str. 25-38.

 • Kje so ljudski godci?" : refleksija preteklih konceptov in možnosti novih opredelitev ljudskega godčevstva. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2014, 54, št. 3, str. 12-20.

 • V deželi harmonike - nacionalizacija harmonike v slovenskem kontekstu. V: MLEKUŽ, Jernej (ur.), et al. Venček domačih : predmeti, Slovencem sveti. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. 2015, str. 87-116.

 • Pa se sliš --- : pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru, (Zbirka Folkloristika, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

 • In search of the "folk character" we would like to hear the dichotomy between folk, the profession, and the scholarship. V: FIKFAK, Jurij (ur.), FOURNIER, Laurent Sébastien (ur.). The interplay of performances, performers, researchers, and heritages. Ljubljana: Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU, ZRC Publishing. 2012, str. 77-90.

 • No Laughter without bellows [Brez smeha ni meha]. The Accordion in Slovenia Today. V: Jähnichen, Gisa (ur.). Studia instrumentorum musicae popularis. 2, New series. Münster: Monsenstein und Vannerdar, 2011, str. 163-177.

Akustemologija zvonenja (podoktorski_raziskovalni • 01. julij 2014 - 30. junij 2016)
Zvočna ekologija mest: urbane zvočne krajine v Bernu, Ljubljani in Beogradu (mednarodni_raziskovalni • 01. september 2014 - 28. februar 2018)
SCHOLA: Pedagoško spremljanje pri oceni prostovoljstva (mednarodni • 11. september 2016 - 31. avgust 2018)
JuCiVol – Mladi državljani z izkušnjo prostovoljstva (mednarodni • 01. december 2016 - 30. november 2018)
Zvočno gradivo gramofonskih plošč kot vir etnomuzikoloških in folklorističnih raziskav (aplikativni • 01. maj 2009 - 30. april 2012)
Etnokoreološke in etnomuzikološke raziskave glasbenega življenja slovenskih izseljencev v ZDA (bilateralni • 01. marec 2015 - 31. december 2016)
Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljudske duhovne kulture (research programme • 01. september 2009 - 31. december 2013)

Izobrazba:

 • profesorica glasbe, Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani (2002),
 • doktorica znanosti, Fakulteta za podiplomski študij, Univeza v Novi Gorici (2009).

 

Zaposlitev:

 • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (2001-2004),
 • Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (2005–)

 

Raziskovalna področja
Muzikologija H320
Kulturna antropologija, etnologija S220