Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Akustemologija zvonenja
 
Trajanje:
1. julij 2014–30. junij 2016
Šifra:
Z6-6840
Opis

V projektu problematizira mejo med hrupom in glasbo na podlagi opazovanja dveh parametrov: produkcije zvoka in percepcije zvoka zvonjenja v urbanem prostoru. Meja med zvokom in hrupom se vzpostavlja na ravni fizikalnih, akustičnih in glasbenih lastnosti produkcije zvoka in na ravni družbene konstrukcije estetske percepcije zvoka. Jedro raziskave je vprašanje, zakaj, kdaj in v kakšnih okoliščinah je zvok zvonov sprejemljiv (kot glasba) oziroma nesprejemljiv (kot hrup) ter kakšne pomene predstavlja za posameznika ali skupnost.

Projekt je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

 

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Narodopisje H400