Skip to main content
Dr. Marjeta Pisk

znanstvena sodelavka, docentka+386 1 4706 270

Marjeta.Pisk@zrc-sazu.si
 

Področja znanstvenega delovanja:

 • dediščinjenje obmejnih območij
 • živa dediščina
 • rokopisne pesmarice
 • metodološka vprašanja razvoja slovenske folkloristike
 • socialne mreže akterjev

 

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • Članica Association fo the Critical Heritage Studies (ACHS)
 • Članica International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
 • Članica Kommission für Volksdichtung (KfV)
 • Članica Slovenskega etnološkega društva
Nagrada Slavističnega društva za najboljše doktorske študente (2012)
 • PISK, Marjeta, LEDINEK LOZEJ, Špela. Cross-border landscape as heritage?: insights from Slovenian borderlands. V: PETTENATI, Giacomo (ur.). Landscape as heritage: international critical perspectives. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2023. Str. 136-147. DOI: 10.4324/9781003195238-12.
 • PISK, Marjeta. Un bel moretto: linguistic interweavings in songs from the Primorska region. Traditiones 2022, 51, 2, str. 55-69, DOI: 10.3986/Traditio2022510203.
 • PISK, Marjeta, ŠRIMPF VENDRAMIN, Katarina. Večjezične kratke folklorne oblike: primeri iz Goriških brd. Studia mythologica Slavica. 2021, 24, str. 161-178. DOI: 10.3986/SMS20212409.
 • LEDINEK LOZEJ, Špela, PISK, Marjeta. Collections, walks, and cultural landscapes: Slovenian-Italian cross-border heritage initiatives. Traditiones. 2021, 50, 1, str. 79-105. DOI: 10.3986/Traditio2021500106.
 • PISK, Marjeta. Challenges of cross-border cooperation: the initiative of Trilateral Goričko-Raab-Őrség Nature Park. Acta Ethnographica Hungarica. December 2020, 65, 2, str. 415-432. DOI: 10.1556/022.2020.00018.
 • PISK, Marjeta. Ljudska pesem med zavezanostjo tradiciji in nenehnim spreminjanjem. Jezik in slovstvo. 2020, 65, 3/4, str. 9-21, 353.
 • PISK, Marjeta. Language switching in (folk) songs along the Slovenian-Italian border. Tautosakos darbai. 2020, 60, str. 79-93.
 • PISK, Marjeta. Rokopisne pesmarice - med religioznim in ljudskim. Traditiones 2019, 48, [št.] 2, str. 69-95.DOI: 10.3986/Traditio2019480204.
 • PISK, Marjeta. Družbene mreže v folklorističnem raziskovanju. Traditiones. 2017, 46, 3, str. 103-121. DOI: 10.3986/Traditio2017460305.
 • PISK, Marjeta. Nacionalizacija ljudske pesemske tradicije Goriških brd = Nationalizing the folksong tradition of Goriška brda. V: PERENIČ, Urška (ur.). Prostor v literaturi in literatura v prostoru, (Slavistična revija, 60, 3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, jul.-sep. 2012, str. 483-498, 499-515. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_17.pdf, http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_18.pdf. [COBISS.SI-ID 50448994]
 • SÏLE, Linda, PÖLÖNEN, Janne, SIVERTSEN, Gunnar, GUNS, Ralf, ENGELS, Tim C. E., AREFIEV, Pavel, DUŠKOVÁ, Marta, FAURBÆK, Lotte, HOLL, András, KULCZYCKI, Emanuel, MACAN, Bojan, NELHANS, Gustaf, PETR, Michal, PISK, Marjeta, SOÓS, Sándor, STOJANOVSKI, Jadranka, STONE, Ari, ŠUŠOL, Jaroslav, TEITELBAUM, Ruth. Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: findings from a European survey. Research evaluation. Oct. 2018, vol. 27, iss. 4, str. 310-322. DOI: 10.1093/reseval/rvy016.
 • PISK, Marjeta, KLOBČAR, Marija (urednik). Vi čuvarji ste obmejni : pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. Zbirka Folkloristika, 8.
Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega (research programme • 01. januar 2019 - 31. december 2024)
EPISKOP MEJNOSTI: Premislek o goriških preteklostih in prihodnostih ob evropski prestolnici kulture, Nova Gorica 2025 (aplikativni_raziskovalni • 01. januar 2023 - 31. december 2025)
Biografije istrskih poti: hoja in pisanje kot metodi raziskovanja obmejnih prostorov (temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Digitalizacija zapuščine Franceta Marolta in razumevanje njegovega znanstvenega in umetniškega dela (aplikativni_raziskovalni • 01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Folklorna dejavnost v postsocialističnih državah: politike, spomin, dediščinjenje in trajnost (temeljni_raziskovalni • 01. marec 2022 - 28. februar 2025)
Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja (bilateralni • 01. junij 2017 - 31. december 2020)
Spomini religioznega v arhivih ljudske glasbe (mednarodni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Slovensko slovstvo v neznanih rokopisih med reformacijo in romantiko: informacijsko-tehnološko podprte analize in znanstvene objave (temeljni_raziskovalni • 01. avgust 2013 - 31. julij 2016)

Izobrazba:

 • profesorica slovenskega in latinskega jezika, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2004),
 • doktorica znanosti za področje interkulturnih študijev, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij (2012)

 

Zaposlitev:

 • profesorica latinskega jezika (2002–2004),
 • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2004–).

 

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390
Narodopisje H400
Kulturna antropologija, etnologija S220