Marjeta Pisk, PhD

Research Associate+386 1 4706 270

Marjeta.Pisk@zrc-sazu.si
Research interests:

 • manuscript songbooks
 • methodology of Slovenian folklore studies
 • heritagization of borders
 • anthropological studies of places
 • social networks in border areas

 

Activities in Academic Networks:

 • Member of the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
 • Member of the Slovenian Ethnological Society
 • Member of Komission für Volksdichtung (KfV)
2012 Slavic Society of Slovenia's award for best doctoral students
 • PISK, Marjeta. Rokopisne pesmarice - med religioznim in ljudskim. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. 2019, 48, [št.] 2, str. 69-95. ISSN 0352-0447. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/download/7743/7252, DOI: 10.3986/Traditio2019480204. [COBISS.SI-ID 45757741],
 • SÏLE, Linda, PÖLÖNEN, Janne, SIVERTSEN, Gunnar, GUNS, Ralf, ENGELS, Tim C. E., AREFIEV, Pavel, DUŠKOVÁ, Marta, FAURBÆK, Lotte, HOLL, András, KULCZYCKI, Emanuel, MACAN, Bojan, NELHANS, Gustaf, PETR, Michal, PISK, Marjeta, SOÓS, Sándor, STOJANOVSKI, Jadranka, STONE, Ari, ŠUŠOL, Jaroslav, TEITELBAUM, Ruth. Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: findings from a European survey. Research evaluation. Oct. 2018, vol. 27, iss. 4, str. 310-322. ISSN 0958-2029. https://academic.oup.com/rev/advance-article/doi/10.1093/reseval/rvy016/5038114, DOI: 10.1093/reseval/rvy016. [COBISS.SI-ID 43180845],
 • PISK, Marjeta, KLOBČAR, Marija (urednik). Vi čuvarji ste obmejni : pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 159 str., ilustr., note, zvd. Zbirka Folkloristika, 8. ISBN 978-961-05-0055-1. ISSN 2232-3791. [COBISS.SI-ID 293440256]
 • PISK, Marjeta. Zbirke "mrtvečih pesmi" : iz rokopisnih v tiskane zbirke ali obratno?. V: PERENIČ, Urška (ur.), BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 25-32. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 37. ISBN 978-961-06-0128-9. ISSN 1408-211X. DOI: 10.4312/Obdobja.37.25-32. [COBISS.SI-ID 43969581],
 • PISK, Marjeta. Rokopisne pesmarice v Kokošarjevi zapuščini. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. Str. 65-74, ilustr. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 36. ISBN 978-961-237-963-6. ISSN 1408-211X. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/10/Obdobja-36_Pisk.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.36.65-74. [COBISS.SI-ID 65636706],
 • PISK, Marjeta. Družbene mreže v folklorističnem raziskovanju. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 3, str. 103-121. ISSN 0352-0447. DOI: 10.3986/Traditio2017460305. [COBISS.SI-ID 42473517],
 • PISK, Marjeta. Nacionalizacija ljudske pesemske tradicije Goriških brd = Nationalizing the folksong tradition of Goriška brda. V: PERENIČ, Urška (ur.). Prostor v literaturi in literatura v prostoru, (Slavistična revija, letn. 60, št. 3). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, jul.-sep. 2012, str. 483-498, 499-515. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_17.pdf, http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_18.pdf. [COBISS.SI-ID 50448994].
Slovenian Literature in Unknown Early Modern Manuscripts. Information-Technology Aided Analyses and Scholarly Editions (temeljni_raziskovalni • 01. august 2013 - 31. july 2016)
Protected Areas along the Slovenian-Hungarian border (bilateralni • 01. june 2017 - 31. december 2020)
Memory of Religion in Folk Music Archives (mednarodni • 01. january 2016 - 31. december 2018)
Song Reflections on Intercultural Coexistence (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. july 2018 - 30. june 2021)
Heritage on the margins: new perspectives on heritage and identity within and beyond national (research programme • 01. january 2019 - 31. december 2024)

Qualifications

 • 2004  BA University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavic Languages and Literatures, Department of classical philology, Ljubljana, Slovenia
 • 2012  PhD University of Nova Gorica, Faculty for Postgraduate Studies, Nova Gorica, Slovenia

 

Employment Record

 • 2002–2004 Latin teacher, Diocesan Classical Gymnasium, Ljubljana, Diocesan Gymnasium, Vipava
 • 2004–2012 Young Researcher, Research Centre of the Slovenian Academy of Science and Arts, Institute of Ethnomusicology
 • 2012– 2018 Research Assistant, Research Centre of the Slovenian Academy of Science and Arts, Institute of Ethnomusicology
 • 2018– Research Fellow, Research Centre of the Slovenian Academy of Science and Arts, Institute of Ethnomusicology
Research areas
General and comparative literature, literary criticism, literary theory H390
Folklore H400
Cultural anthropology, ethnology S220