Prof. Marjetka Golež Kaučič, PhD

Lead Research Associate

Professor on the field of slovene literature and folklore studies01 4706 266

Marjetka.Golez-Kaucic@zrc-sazu.si


Links


Rersearch interests:

 • folklore studies, literary siences,
 • folk song,
 • ballad,
 • folk song heritage,
 • contemporary poetry narrative, drama,
 • zoofolkloristics, critical animal studies, ecocritics,
 • folk drama and theatre.

 

She studies the image of people in folk song, the role of women in certain types of folk songs, relations between people and literary poetry, the role and significance of folk song in modern Slovenian poetry and its expressive musicality, animals in Slovenian, European and World folklore and literature (zoofolkloristics, ecocritics, critical animalistic studies) and the creation of folk song. She in especially interested in folk ballads and also examines theoretical aspects of the study of folk song heritage from the perspectives of folklore and literary studies. She is one of the editors of the extensive corpus "Slovenian Folk Songs" (from the third volume forward, general editor of Volume 5 - 2007). She is editor of the two of series  of scientific monographs: Folkloristika/ Folklore studies (2012- ) and Volumes in Folklore Studies (2013-). She was appointed in 2006 by the Ministry of Higher Educations and Science for an external evaluator.

 

Leading functions and work in commissions:

 • Head of the Institute of Ethnomusicology (1994–2015),
 • Vice president of a special international group for ballad research (Kommmision fur Volkdichutng) (2002–2017), 
 • member of he SIEF (Société Internationale d' Ethnologie et de Folklore) presidency (20042011), now member of SIEF
 • member of the following organization: memebr of the Senat of Postgraduate School ZRC SAZU,  member of the Academic Council of the GNI, member of the Slovene Ethnological Society (SED), member of the editorial board of Traditiones till 2014, member of the Associtaion of Slovenian researchers, member of association Slovenska matica, member of Commission for European language award till 2013.

 

Leading of research activities:

 • From 1996 onwards she has been the principal investigator of 18 scientific projects and of 4 scientific programs and part of the several EU projects. Recently she is head of the research program: Folklore and Ethnological Research on Slovenian Folk Culture (1999 – new one from 2019-2024), in the last period she was a head of the following projects: Misliti folkloro: folkloristične, etnološke in računske perspektive in pristopi k narečju/ Thinking Folklore: Approaching Dialect from Folkoristic, Ethnological, and Computational Perspectives (2018-2021); Klik v domovino: Multimedijska predstavitev kulturne dediščine slovenskih izseljencev na spletu / Click to homeland: multimedia presentation of Slovenian emigrants' folk cultural heritage on the web, EtnoKatalog: pridobivanje semantičnih opisov ljudske pesmi in glasbe na podlagi melodične in metro-ritmične analize/EthnoCatalogue: creating semantic descriptions of Slovene folk song and music based on melodic and metro-rhythmic analysis, Raziskave žanrskega, tipološkega in strukturnega opredeljevanja folklornega gradiva/ Resarch of the Genre, Typological, and Structural Definition of Folklore Material, ETNOMUZA: digitalna multimedijska shramba slovenske ljudske glasbene in plesne kulture / ETHNOMUSE: multimedia digital archive of slovenian folk music and folk dance culture, Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih pojavov/Researching the bearers of folk and cultural phenomena and participated on several other projects.

 

Participation in international projects:

 • Excellence in Processing Open Cultural Heritage (EPOCH)(2003-2008),
 • Preservation and On-line Fruition of the Audio Documents from the European Archives of Ethnic Music (Culture 2000),
 • EuropeanaConnect (20092011),
 • Bilateral projects Slo-Rus, SLO-USA.

 

Training, reseach and pedagogical activites abroad:

 • Vienna 1988

 • Glasgow, Edinburgh 2006, Prishtina 2014, Trieste 2016-2018; Kyoto 2019

 

Educational  activities:

In 2003 she established the postgraduate programme (module) entitled Slovene studies – tradition and modernity in the programme Intercultural studies: Comparative studies of ideas and cultures at Scientific Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts and at University of Nova Gorica, now Posgraduate School ZRC SAZU, where she is also an Associate Professor and teaches the course: Slovenian folk songs and literary poetry - folkloristic and intertextual viewpoints and Ecofolklore: research of animals and nature in folklore, literature and culture. 

 

Supervisor of the following postgraduate students:

 • Rebeka Kunej, PhD 2007,
 • Mojca Kovačič, PhD 2009,
 • Marjeta Pisk, PhD 2012,
 • Vladka Tucovič, MSc 2009,
 • Marjeta Pisk, PhD 2012,
 • Jerneja Vrabič, PhD 2016.

 

Scientific monograph

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka, BABIČ, Saša (urednik). Slovenska ljudska balada, (Zbirka Folkloristični zvezki, 2). 1. naklada. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 429 str., ilustr., zvd., note, povezava

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Fantje se zbirajo ---" : vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi/ “The young men are gathering . . .”: war and soldiers in Slovenian folksong, (Zbirka Folkloristični zvezki, 1/ Folklore Studies I). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. ISBN 978-961-254-445-4. povezava

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka et al. Slovenske ljudske pesmi V. Ljubljana, Slovenska matica in Založba ZRC: 2007.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka, ŠIVIC, Urša, KUNEJ, Drago. Slovenske ljudske pesmi V = Slovenian folk songs V, Družinske pripovedne pesmi, = Family ballads, (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta). Ljubljana: ZRC SAZU: = SRC SASA: Založba ZRC: = SRC Publishing, 2007. 1 CD (1 ura 10 min 42 sek), stereo. ISBN 978-961-254-031-9. povezava

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Ljudsko in umetno : dva obraza ustvarjalnosti, (Zbirka Folkloristika). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 329 str., ilustr. ISBN 961-6500-19-8.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka et al. Slovenske ljudske pesmi IV. Ljubljana, Slovenska matica: 1998.

GOLEŽ KAUČIČ, MARJETKA et al. Slovenske ljudske pesmi III. Ljubljana, Slovenska matica: 1992.

 

Chapters in scientific monographs

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. The Lipizzaner horse : cultural and natural heritage or free non-human subjectivity. Studia mythologica Slavica, ISSN 1408-6271. [Tiskana izd.], 2018, [Št.] 21, str. 163-188.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Pes v filmu : od resničnosti v fikcijo. Traditiones, ISSN 0352-0447, 2018, vol. 47, no. 2, str. 117-130.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Interdisciplinarni splet humanističnih raziskav : novi pogledi in iskanja novih raziskovalnih poti = An interdisciplinary miscellanea of humanist research : new perspectives and seeking new research paths. Traditiones, ISSN 0352-0447, 2018, vol. 47, no. 2, str. 5-13.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Podobe krvi v slovenski folklori in poeziji med svetim in profanim. Studia mythologica Slavica, ISSN 1408-6271. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 20, str. 271-290.

 GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Pomembnost besedila : detomorilka - iz življenja v pesem in leposlovje. Traditiones 2017, letn. 46, št. 3, str. 33-85, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Ontološki obrat v folkloristiki in/ali zoo/ekofolkloristika. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908. [Tiskana izd.], 2017, 57, št. 3/4, str. 38-42.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Two ballads and the return to the text. V: GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka (ur.). What to do with folklore? : new perspectives on folklore research, (B.A.S.I.S., vol. 9). Trier: Wissenschaftlicher Verlag. 2017, str. 85-100, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Živali kot etični subjekti v ustvarjalnih opusih Jureta Detele, Miklavža Komelja in Johna Maxwella Coetzeeja ter vprašanje vegetarijanstva in veganstva. Literatura, ISSN 0353-5622, sep.-okt. 2016, letn. 28, št. 303/304, str. 192-212.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Transformacije ljudskega kot intertekstualni princip v pesemskem ustvarjanju druge svetovne vojne in refleksije svobode. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2016, letn. 16, št. 1, str. 203-223, 271, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Slowenien. III., Volksmusik. MGG online, ISSN 2510-4284, nov. 2016. https://www.mgg-online.com/article?id=mgg16072&v=2.0&q=kaucic&rs=mgg16072.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Psi i zmije slušaju me, ali čovjek ---" : sv. Martin i životinje. V: ZARADIJA KIŠ, Antonija (ur.), SABOTIČ, Ines (ur.). Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću = Sur les chemins européens du patrimonie immatériel au XXIe siècle : sv. Martin, simbol dijeljenja = Saint Martin, symbole du partage, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku: Kulturni centar sv. Martin. 2016, str. 151-173, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Zoofolkloristics : first insights towards the new discipline. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, ISSN 0547-2504, 2015, vol. 52, no. 1, str. 7-30.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Oh, girl of mine, bring me some water" : water in Slovenian folksong tradition. Traditiones, ISSN 0352-0447, 2015, letn. 44, št. 3, str. 33-52, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Zoofolklori dhe zoopoetika në letërsi. Gjurmime albanologjike. Folklor dhe etnologji, ISSN 0350-7998, 2014, 44, str. 253-272.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Avgusta Danilova, interpretka ljudskih in umetnih pesmi na gramofonskih ploščah med identifikacijo, hibridizacijo in popularizacijo izročila. Traditiones, ISSN 0352-0447, 2014, letn. 43, št. 2, str. 191-211, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Zoopoetika u poeziji Tomaža Šalamuna. V: KOVAČ, Zvonko (ur.), KOZAK, Krištof Jacek (ur.), PREGELJ, Barbara (ur.). Obzorja jezika - obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: FF Press. 2014, str. 145-163, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "A bunny is a beautiful thing" or Animals as machines (!?) : the perception of the animal world in Slovenian folk songs. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, ISSN 0352-0447, 2013, letn. 42, št. 1, str. 71-88, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Fantje so goljufivi kot škorpijoni" : kače in škorpijoni v slovenski folklori in poeziji. V: DETELIĆ, Mirjana (ur.), DELIĆ, Lidija (ur.). Guje i jakrepi : književnost, kultura, (Posebna izdanja, 120, 120). Beograd: Balkanološki institut SANU. 2012, str. 301-322, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Čovjek je najgora zvijer" : životinjski svijet u slovenskom usmenom pjesništvu i suvremenoj slovenskoj poeziji. V: MARJANIĆ, Suzana (ur.), ZARADIJA KIŠ, Antonija (ur.). Književna životinja. Dio 2, Kulturni bestijarij, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Institut za etnologiju i folkloristiku. 2012, str. 957-993, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Pilgrimage, pilgrims and pilgrimage sites in Slovenian folk song and contemporary literature. V: MCKEAN, Thomas A. (ur.). Songs of people on the move, (B.A.S.I.S, vol. 8). Trier: Wissenschaftlicher Verlag. 2012, str. 57-69, ilustr., note. [COBISS.SI-ID 35216429]

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Stoji, stoji tam beli grad" : tematizacija gradu v slovenskih ljudskih pripovednih pesmih. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov, (Kronika, ISSN 0023-4923, letn. 60, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2012, letn. 60, [št.] 3, str. 599-612, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Thematization of nonhuman subjectivity in folklore, philosophical, and literary texts. Cosmos : the yearbook of the Traditional Cosmology Society, ISSN 0269-8773. [Print ed.], 2011, vol. 27, str. 121-154, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Folklorni in živalski slovar v ustvarjalnem opusu Svetlane Makarovič. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2011, letn. 56, št. 1/2, str. 31-48, note.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Narodnoe poetičeskoe e epičeskoe tvorčestvo. V: STARIKOVA, Nadežda Nikolaevna (ur.). Slovenskaja literatura : ot istokov do rubeža XIX - XX vekov. Naučnoe izd. Moskva: Indrik. 2010, str. 53-82. [COBISS.SI-ID 31859245]

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Slovenian folk culture between national identity and the European integration processes. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, ISSN 0547-2504, 2009, vol. 46, br. 1, str. 33-49.

Scientific articles

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "A bunny is a beautiful thing" or Animals as machines (!?) : the perception of the animal world in Slovenian folk songs. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2013, 42, 1, str. 71-88, ilustr. http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_1_separati/71_pdfsam_Traditiones_42_1.pdf, http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/302, doi: 10.3986/Traditio2013420104.  

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Thematization of nonhuman subjectivity in folklore, philosophical, and literary texts. Cosmos (Edinb.), 2011, vol. 27, str. 121-154, ilustr.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Slovenian folk culture between national identity and the European integration processes. Nar. umjet., 2009, vol. 46, br. 1, str. 33-49.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. The Slovenian folk ballad : a genre enigma. New sound, 2007, 30, str. 48-65, note.  

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Slovene folk song at the crossroads of influences, contacts, and oppositions of East, West, North, and South. Slov. stud., 2007, vol. 29, no. 1/2, str. 3-18.  

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Ljudsko pesemsko izročilo kot kulturni spomin Jančarjevega romana in drame Katarina, pav in jezuit. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2007, letn. 36, št. 2, str. 77-113, note.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. The OSPN collection : a basis for modern critical editions of Slovenian folk songs. Jahrb. österr. Volksliedwerkes, 2004/2005, bd. 53/54, str. 152-161.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Folk song today : between function and aesthetics. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2005, letn. 34, št. 1, str. 177-189.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Rošlin in Verjanko : transformacija ljudske balade v sodobna prozna besedila. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2004, 33, 2, str. 93-115.  

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Teorija intertekstualnosti in njena uporaba v folklorističnih raziskavah. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jun. 2003, letn. 51, posebna št., str. 311-328.  

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. "Animals bury the hunter" - ethical and sociological elements of the Slovene ballad. Acta ethnogr. Hung., 2002, 47, l/2, str. 163-174.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. The Slovenian Ballad at the turn of the millennium. Lied und populäre Kultur, 2002, jg. 47, str. 157-169.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Živalske pripovedne pesmi - vloga in pomen živalskih podob. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2002, 31, 2, str. 23-42.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Odsev pravnega položaja in življenjskih razmer žensk v slovenskih ljudskih družinskih baladah : poskus zasnove orisa ženske kot subjekta pesmi v povezavi z nosilko pesmi. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2001, letn. 11=62, str. 157-175.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Raziskovalne metode v folkloristiki - med tradicionalnim in inovativnim. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2001, 30, 1, str. 279-291.

 

Article in Encyclopedia

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Slowenien. III., Volksmusik. MGG online, ISSN 2510-4284, nov. 2016. https://www.mgg-online.com/article?id=mgg16072&v=2.0&q=kaucic&rs=mgg16072.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. Used words. V: BROWN, Mary Ellen (ur.), ROSENBERG, Bruce A. (ur.). Encyclopedia of folklore and literature. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 1998, str. 680-682.

 

Editor

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka (urednik). What to Do with folklore? : new perspectives on folklore research, (B.A.S.I.S., vol. 9). Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2017. IX, 168 str., ilustr., note. ISBN 978-3-86821-702-5. povezava

Folkloristični zvezki. Golež Kaučič, Marjetka (urednik 2013-). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Folkloristika. Golež Kaučič, Marjetka (urednik 2012-). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003-. ISSN 2232-3791.

Traditiones. Golež Kaučič, Marjetka (član uredniškega odbora 2004-2014, urednik 2009, 2018). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1972-. ISSN 0352-0447.

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka (ur.). Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo : zbornik referatov 27. mednarodnega posvetovanja raziskovalcev balad (SIEF baladna komisija), Gozd Martuljek, Slovenija, 13. - 19. 

julij 1997 = Ballads between tradition and modern times : proceedings of the 27th International Ballad Conference (SIEF Ballad Commission), Gozd Martuljek, Slovenia, July 13 - 19, 1997. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Založba ZRC: = Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Science & Arts, ZRC Publishing: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU: = Institute of Ethnomusicology SRC SASA, 1998. 264 str., ilustr.

Folcloristic and literary research of archive material from J. E. Lineva and other Russian researchers ( bilateralni • 01. january 2012 - 31. december 2013)
Ethnomusicological, folkloristic and sociological study of musical life of the Slovenian immigrants in the USA ( bilateralni • 01. january 2012 - 31. december 2013)
Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih pojavov ( temeljni_raziskovalni • 01. september 2005 - 31. august 2008)
EuropeanaConnect ( okvirni_program • 01. may 2009 - 31. october 2011)
EthnoMuse: multimedia digital archive of Slovenian folk music and folk dance culture ( crp • 01. october 2006 - 30. september 2008)
Raziskave žanrskega, tipološkega in strukturnega opredeljevanja folklornega gradiva ( 21. october 2021 - 21. october 2021)
EtnoKatalog: pridobivanje semantičnih opisov ljudske pesmi in glasbe na podlagi melodične in metroritmične analize ( temeljni_raziskovalni • 01. february 2008 - 30. january 2011)
Zvočno gradivo gramofonskih plošč kot vir etnomuzikoloških in folklorističnih raziskav (Slovene) ( aplikativni • 01. may 2009 - 30. april 2012)
Klik v domovino: Multimedijska predstavitev kulturne dediščine slovenskih izseljencev na spletu (Slovene) ( temeljni_raziskovalni • 01. october 2010 - 30. september 2012)
Song Reflections on Intercultural Coexistence ( ciljni_raziskovalni_projekt • 01. july 2018 - 30. june 2021)
Thinking Folklore: Approaching Dialect from Folkoristic, Ethnological, and Computational Perspectives ( raziskovalni • 01. july 2018 - 30. june 2021)

Education:

 • bachelor in Slovene language and literature, University of Ljubljana (1986),
 • bachelor in comparative literature, University of Ljubljana (1986),
 • Master in Slovene literature, University of Ljubljana (1989),
 • PhD in literary sciences, University of Ljubljana (1994).

Employment:

 • Institute of Ethnomusicology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts since 1986.
Research areas
General and comparative literature, literary criticism, literary theory H390
Folklore H400