Skip to main content
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta


Obdobje: od 1997


Zbirka je namenjena objavam ljudskega zvočnega pesemskega in glasbenega gradiva, ki ga hrani Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU. Vsaka enota je tematsko zaokrožena ter prikazuje posamezne segmente slovenske ljudske glasbene dediščine. Izdaje zajemajo pokrajinske, narečne, pesemske, pevske in inštrumentalne značilnosti posameznih delov slovenskega etničnega ozemlja in s tem kažejo vso pestrost in raznolikost slovenskega ljudskega zvočnega izročila.


Naslovi

Publikacija
Hodili so jih poslušat
Pesemsko izročilo kamniškega območja
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 022

Leto: 2017
Izbor: Marija Klobčar, Peter Vendramin, Robert Vrčon

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Edna ftica priletejla
Ljudske pesmi iz Porabja
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 020

Leto: 2015
Izbor: Marija Klobčar, Urša Šivic, Peter Vendramin

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Zajuckaj in zapoj
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 019

Leto: 2013
Izbor: Mojca Kovačič, Peter Vendramin

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Pritrkavanje
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 017

Leto: 2011
Izbor: Mojca Kovačič

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Bog daj dobro leto
Ljudska pesemska dediščina Adlešičev
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 016

Leto: 2011
Izbor: Drago Kunej, Marko Terseglav

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Spejvaj nama, Katica
Ljudske pesmi Prekmurja
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 015

Leto: 2010
Izbor: Marija Klobčar, Urša Šivic, Peter Vendramin

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Pjevaj mi, pjevaj, sokole
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 014

Leto: 2010
Izbor: Drago Kunej, Marko Terseglav

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Pesem slovenske dežele
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 013

Leto: 2009
Izbor: Mojca Kovačič, Drago Kunej, Marko Terseglav

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,30 €

Publikacija
Bela Krajina in Kostel
Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 011

Leto: 2008
Izbor: Urša Šivic, Marko Terseglav, Robert Vrčon

Redna cena
13,40 €
Spletna cena
12,10 €

Publikacija
Slovenske ljudske pesmi V
Družinske pripovedne pesmi
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 009

Leto: 2007
Izbor: Marjetka Golež Kaučič, Drago Kunej, Urša Šivic

Redna cena
14,50 €
Spletna cena
13,10 €

Publikacija
Regiment po cesti gre
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 008

Leto: 2007
Izbor: Marjetka Golež Kaučič, Marija Klobčar, Drago Kunej, Marjeta Pisk, Mirko Ramovš, Urša Šivic

Redna cena
13,50 €
Spletna cena
12,20 €

Publikacija
Odmev prvih zapisov
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 007

Leto: 2004
Izbor: Marija Klobčar, Drago Kunej, Mirko Ramovš, Urša Šivic

Redna cena
13,35 €
Spletna cena
12,00 €

Publikacija
Od Ribnice do Rakitnice
Ljudska pesem in glasba v Ribniški dolini
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 006

Leto: 2003
Izbor: Zmaga Kumer, Drago Kunej, Mirko Ramovš


Publikacija
Slovenske ljudske plesne viže, Koroška
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 005

Leto: 2003
Izbor: Rebeka Kranjec, Drago Kunej, Mirko Ramovš

Redna cena
10,43 €
Spletna cena
9,40 €

Publikacija
Novi kos
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 2000
izvajalec: Otroški pevski zbor OŠ Stražišče – PŠ Žabnica


Publikacija
Trio škorci
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1999
izvajalec: Trio škorci


Publikacija
Koroška
Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1998
Izbor: Julijan Strajnar

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Slovenske ljudske pesmi IV
Ljubezenske pripovedne pesmi
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1998
Izbor: Marjetka Golež, Robert Vrčon

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Slovenske ljudske pesmi III
Pripovedne pesmi – legendarne 2 in socialne
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1998
Izbor: Zmaga Kumer

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Slovenske ljudske pesmi II
Legendarne pripovedne pesmi 1
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1997
Izbor: Zmaga Kumer, Julijan Strajnar

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Slovenske ljudske pesmi I [druga dopolnjena izdaja]
Junaške, zgodovinske, bajeslovne in pravljične pripovedne pesmi
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 012

Leto: 2009
Izbor: Drago Kunej, Marko Terseglav, Robert Vrčon

Redna cena
13,00 €
Spletna cena
11,70 €

Publikacija
Rezija
Pesmi in glasba rezijanske doline
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1997
Izbor: Julijan Strajnar


Publikacija
Zapojmo lepó, zaigrajmo enó
Ljudska pesem in godba Slovencev
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Leto: 1998
Izbor: Igor Cvetko, Maša Komavec, Drago Kunej, Mirko Ramovš


Ključne besede
Adlešiči
Bela krajina
CD-plošče
cerkveni zvonovi
etnologija
etnomuzikologija
Fantje Artiški
folkloristika
glasba
Haloze
Italija
Kamnik
Koroška
Kostel
ljudska glasba
ljudske pesmi
ljudski pevci
moški zbori
otroške pesmi
Porabje
Prekmurje
pripovedne pesmi
pritrkavanje
Rezija
Slovenija
slovenska ljudska glasba
slovenske ljudske pesmi
slovenske ljudske vokalne pesmi
slovenske vojaške pesmi
slovenski ljudski plesi
študije
uskoki
uskoške ljudske pesmi
vokalna glasba
zbirke
zvočne kasete


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR