Edna ftica priletejla. Ljudske pesmi iz Porabja
A bird flew in. Folk songs from the Rába Valley
Iderepült egy madár. Népdalok a Rába-vidékről


Izbor: Marija Klobčar, Urša Šivic, Peter Vendramin
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2015


Zgoščenka je del obširne zbirke zvočnih izdaj Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta; gre za znanstveno izdajo dokumentarnih zvočnih posnetkov, ki so bili posneti v porabskih vaseh med letoma 1970 in 1972 ter leta 2000. Namen zgoščenke je zvočno in s strokovnim muzikološkim in tekstološkim komentarjem predstaviti zvočno podobo Porabja ter posebnosti pesemskega izročila, ki razkriva tesno prepletanje alpske in panonske kulture. Zgoščenka s primeri petja iz Porabja je vir glasbenih vsebin za porabske in neporabske poustvarjalce in raziskovalce, z vsebinskega razumevanja pa dopolnjuje zgoščenki inštituta Spejvaj nama, Katica. Ljudske pesmi Prekmurja (2010) in Slovenske ljudske plesne viže. Prekmurje in Porabje (2011), pri čemer ji daje prevod spremnega besedila v angleščino in madžarščino dodatno medkulturno in znanstveno razsežnost.Cena (redna)
13.00€

Cena (klubska)
10.50€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
Porabje
slovenske ljudske pesmi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR