Naslov:
Edna ftica priletejla. Ljudske pesmi iz Porabja
A bird flew in. Folk songs from the Rába Valley
Iderepült egy madár. Népdalok a Rába-vidékről
Izbor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zgoščenka je del obširne zbirke zvočnih izdaj Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta; gre za znanstveno izdajo dokumentarnih zvočnih posnetkov, ki so bili posneti v porabskih vaseh med letoma 1970 in 1972 ter leta 2000. Namen zgoščenke je zvočno in s strokovnim muzikološkim in tekstološkim komentarjem predstaviti zvočno podobo Porabja ter posebnosti pesemskega izročila, ki razkriva tesno prepletanje alpske in panonske kulture. Zgoščenka s primeri petja iz Porabja je vir glasbenih vsebin za porabske in neporabske poustvarjalce in raziskovalce, z vsebinskega razumevanja pa dopolnjuje zgoščenki inštituta Spejvaj nama, Katica. Ljudske pesmi Prekmurja (2010) in Slovenske ljudske plesne viže. Prekmurje in Porabje (2011), pri čemer ji daje prevod spremnega besedila v angleščino in madžarščino dodatno medkulturno in znanstveno razsežnost.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-842-1 (knjižica)

Specifikacija

CD-plošča • 63 min, 06 s • spremna knjižica z angleškim prevodom (32 str.)

Cena

13,00 EUR (redna)
10,50 EUR (klubska)