Title:
Edna ftica priletejla. Ljudske pesmi iz Porabja
A bird flew in. Folk songs from the Rába Valley
Iderepült egy madár. Népdalok a Rába-vidékről
Selected by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Zgoščenka je del obširne zbirke zvočnih izdaj Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta; gre za znanstveno izdajo dokumentarnih zvočnih posnetkov, ki so bili posneti v porabskih vaseh med letoma 1970 in 1972 ter leta 2000. Namen zgoščenke je zvočno in s strokovnim muzikološkim in tekstološkim komentarjem predstaviti zvočno podobo Porabja ter posebnosti pesemskega izročila, ki razkriva tesno prepletanje alpske in panonske kulture. Zgoščenka s primeri petja iz Porabja je vir glasbenih vsebin za porabske in neporabske poustvarjalce in raziskovalce, z vsebinskega razumevanja pa dopolnjuje zgoščenki inštituta Spejvaj nama, Katica. Ljudske pesmi Prekmurja (2010) in Slovenske ljudske plesne viže. Prekmurje in Porabje (2011), pri čemer ji daje prevod spremnega besedila v angleščino in madžarščino dodatno medkulturno in znanstveno razsežnost.

The audio publication ('A Bird Has Flown') with documentary recordings from Raba Valley shows the song heritage of easternmost part of Slovenian ethnic territory and supplements the CD 'Sing to Us, O Katie ' (Spejvaj nama, Katica) with recordings from Prekmurje. The CD is part of the project which serves to present the sound image of different Slovenian regions; the Raba Valley is special for its specific administrative separation from other Slovenian regions. Therefore, Raba Valley and Prekmurje maintain many characteristics also in folk song tradition. The selection of recordings comprises those made by intense filed work in Raba Valle villages in the period 1970–1972; examples of recent sound recordings from 2000 are added as well – as a reflection of modern revaluation of folk music. 

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-842-1

Specifications

CD

Price

13,00 EUR (Regular)
10,50 EUR (Club)