Naslov:
Bela Krajina in Kostel. Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe
White Carniola and Kostel. A selection of original recording of traditional music
Izbor:
Drugi avtorji:
Uredila Urša Šivic
spremna beseda Marko Terseglav
priprava in obdelava zvočnega gradiva Peter Vendramin
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Izbor dokumentarnih posnetkov belokranjskih ljudskih pesmi zajema obdobje od prvih zvočnih snemanj leta 1914 do danes, kar prikazuje melodično in tematsko-vsebinsko raznolikost belokranjskega pesemskega izročila. Pripovedne, obredne, ljubezenske, stanovske, šaljive, nabožne in otroške pesmi predstavljajo reprezentativni presek belokranjske ljudske pesemske ustvarjalnosti vseh belokranjskih področij, z upoštevanjem slovenskega in uskoškega glasbenega izročila.

Kazalo vsebine

1. Bog daj, Bog daj dober večer

2. Široko more i Dunaj

3. Svi su venci veli

4. Za goro grmi in bliska

5. Djačenje

6. Igranje na lubnate rogove

7. Tiste muce

8. Pinka ponka pod goro

9. Stara baba, stari ded

10. Medo bere jagude

11. Zajec je pa ženin biv

12. O, kakšna to svetloba

13. Bog daj srečno novo leto

14. Presveti tri kralji, preblažen vaš dar.

15. Hišni oče, pristoplajte

16. Igranje na diple

17. Golubice bela, što si nevesela?

18. Lalo moja i nova i stara

19. Jel je trden ta vaš most

20. Lep je vrtec ograjen

21. Stara majka, hvalan bodi Bog

22. Igranje na dvojnice

23. Bog daj, Bog daj dober večer

24. Oj, oj,i meni mamica

25. Šetala se, šetala sveta deva Marija

26. V petek mi je peti dan

27. Metličica

28. Bolestan sam več odavno

29. Cviče mi je polje pokrilo

30. U toj črni gori

31. Za špitalom nekdo hodi

32. Cura kopa vinograd

33. Moj se dragi po Meriki šeće

34. Sonce sije, luč gori

35. Vino je skupo

36. Pred pustom je blo

37. Sve su cure lepe

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-110-1 (knjižica)

Specifikacija

CD-plošča • 56 min, 34 s • spremna knjižica z angleškim prevodom (32 str.)

Cena

13,40 EUR (redna)
10,70 EUR (klubska)