Naslov:
Haloško petje na tretko
Na tretko. The Traditional Multipart Singing of Haloze
Izbor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Na zgoščenki Haloško petje na tretko je objavljenih osemnajst pesmi, ki predstavljajo način petja na tretko. Štiriglasno petje na tretko je sicer znano v različnih delih slovenskega etničnega prostora, ta izdaja pa je namenjena petju na tretko, ki je bilo posneto v Halozah. Zvočni primeri obsegajo čas od konca šestdesetih let 20. stoletja, ko so sodelavci Glasbenonarodopisnega inštituta v Halozah posneli prve primere tega petja, pa vse do posnetkov pevk Trstenk iz leta 2015, ki so v zadnjih letih ta način petja obudile. Zvočne posnetke petja na tretko dopolnjuje etnomuzikološki komentar Urše Šivic, hkrati pa zgoščenka dopolnjuje istoimensko monografijo, v kateri so objavljene tudi transkripcije objavljenih pesmi.

Še ...

Iztok Ilich: HALOŠKO PETJE NA TRETKO; Bukla 13/132-133

GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT; Glasna 8.5.2017

Simona Moličnik: HODILI SO JIH POSLUŠAT: PETJE NA TRETKO IN DRUGE PREZRTE PEVSKE VEŠČINE; Sigic.si 18.4.2017

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-986-2 (knjižica)

Specifikacija

CD-plošča • 61 min, 14 s • spremna knjižica z angleškim prevodom (20 str.)

Cena

13,00 EUR (redna)
10,50 EUR (klubska)