Slovenske ljudske pesmi II. Legendarne pripovedne pesmi 1

Izbor: Zmaga Kumer, Julijan Strajnar
Leto: 1997


Na plošči je izbor petindvajsetih pesmi s celotnega slovenskega etničnega ozemlja od Porabja prek Prekmurja, Štajerske, Dolenjske, Bele krajine do Benečije in Rezije. Predstavljene so pripovedne pesmi z legendarno vsebino, ki se naslanja na svetopisemske snovi, svetniške zgodbe in pridigarske zglede, npr. Adam in Eva, Marija ziblje Jezusa, Marija in brodnik, Sveta Barbara zazidana v stolp idr. Posnetki na zgoščenki sledijo knjižni izdaji Slovenske ljudske pesmi II (založba Slovenska matica, 1981). V njej je objavljeno 73 tipov zgoraj navedenih pesmi. Tej razdelitvi sledi plošča z izborom besedilno in melodično najznačilnejših primerov. Upoštevan je kriterij pokrajinske zastopanosti, tematsko-motivne raznolikosti besedil in značilnosti slovenskega ljudskega petja. Plošči je priložena spremna knjižica z uvodom, spremnimi strokovno-znanstvenimi tekstološkimi in etnomuzikološkimi komentarji ob vsaki pesmi ter z angleškim prevodom.Kazalo vsebine

1. Bog je ustvaril zemljo, nebo (Reka pri Laškem, Št.)

2. Stari Job bolan leži (Krtina pri Dobu, Gor.)

3. Stoji, stoji ena lepa rovan (Begunje, Notr.)

4. Marija bi rada na ohcet šla (Nadgrad pri Oplotnici, Št.)

5. Tičica ma bajica (Liščaca, Rez.)

6. Tan dol teče voda Rajna (Plestišča, Ben.)

7. Marija je zaspala (Verica, Por.)

8. Marija z Ogrskega gre (Oplotnica, Št.)

9. Marija gre na daljno pot 8Okrog v Tuh. dol., Gor.)

10. Marija je po poli šla (Gornji Senik, Por.)

11. Mladi mežna r zgodaj vstane (Marija Dobje, Št.)

12. Golčanski mežnar zgodaj vstane (Tešova, Št.)

13. Ena ptička j prletela (Selo pri Vodicah, Gor.)

14. Jezus je Jogre talov (Gozd nad kamnikom, Gor.)

15. Sveti Peter malo dete 8Vel. Varnica, Št.)

16. Sveti Miklavž zgodaj vstane (Kmano pri Kobaridu, Prim.)

17. Leži, čeži ravno polje (Mota, Št.)

18. Prelepo ravno je polje (Beltinci, Prekm.)

19. Sveti Zidar je ovčice pasu (Plestišča, Ben.)

20. Izidor ovčice pasel (Ludranski Vrh, Št.)

21. Svet Anton se je rodiv (Suša pri Blagovici, Gor.)

22. Lepšga dekleta ni na svet (Zg. Tuhinj, Gor.)

23. Lepšga dekleta ni na svet (Reka pri Laškem, Št.)

24. Oh Uršule, oh Uršule (Zagorica v Dobrepolju, Dol.)

25. Janez je korar biv (Talčji Vrh, Bkr.)
Redna cena
13,00 €

Spletna cena
11,70 €


Ključne besede
slovenske ljudske pesmi
študije
zbirke
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR