Skip to main content
Folkloristika


Obdobje: od 2003


Zbirka je namenjena objavam znanstvenih monografij in zbornikov s področja etnomuzikologije, etnokoreologije, tekstologije in z drugih področij, povezanih z ljudsko duhovno kulturo. Odstira podobo spreminjajočega se izročila pesmi, glasbe in plesa v različnih časovnih in prostorskih okvirih in na raznih spoznavnih ravneh.


Naslovi

Publikacija
Poslušajte štimo mojo
Potujoči pevci na Slovenskem
Folkloristika 9

Leto: 2022
Avtorica: Marija Klobčar

Redna cena
25,00 €
Spletna cena
22,50 €

Publikacija
Vi čuvarji ste obmejni
Pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture
Folkloristika 8

Leto: 2018
Avtorica: Marjeta Pisk

Redna cena
17,00 €
Spletna cena
15,30 €

Publikacija
Na poti v Kamnik
Folkloristika 7

Leto: 2016
Avtorica: Marija Klobčar

Redna cena
25,00 €
Spletna cena
22,50 €

Publikacija
Štajeriš
Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa
Folkloristika 6

Leto: 2012
Avtorica: Rebeka Kunej

Redna cena
26,00 €
Spletna cena
23,40 €

Publikacija
Pa se sliš …
Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru
Folkloristika 5

Leto: 2012
Avtorica: Mojca Kovačič

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Po jezeru bliz Triglava …
Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja
Folkloristika 4

Leto: 2008
Avtorica: Urša Šivic


Publikacija
Fonograf je dospel!
Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe
Folkloristika 3

Leto: 2008
Avtor: Drago Kunej


Publikacija
Ljudsko in umetno
Dva obraza ustvarjalnosti
Folkloristika 2

Leto: 2003
Avtorica: Marjetka Golež Kaučič


Ključne besede
19. st.
družabno življenje
družbene razmere
etnokoreologija
etnologija
etnomuzikologi
etnomuzikologija
Evropa
folklora
folkloristika
Goriška Brda
intertekstualnost
intervjuji
Kamnik
krajevne monografije
literarni motivi
ljudska glasba
ljudski pevci
ljudski plesi
medbesedilnost
nacionalizacija kulture
narodna identiteta
popularna glasba
pritrkavanje
prosti čas
Slovenija
slovenska književnost
slovenska ljudska glasba
slovenska poezija
slovenske ljudske pesmi
slovenski ljudski plesi
slovensko ljudsko izročilo
slovensko ljudsko slovstvo
spomini
šege
štajeriš (ples)
študije
tehnična akustika
Vodušek, Valens
vokalna glasba
vplivi
zborniki
zgodovina
zgodovinski pregledi
zvočni posnetki
zvonovi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR