Opis

Zbirka je namenjena objavam znanstvenih monografij in zbornikov s področja etnomuzikologije, etnokoreologije, tekstologije in z drugih področij, povezanih z ljudsko duhovno kulturo. Odstira podobo spreminjajočega se izročila pesmi, glasbe in plesa v različnih časovnih in prostorskih okvirih in na raznih spoznavnih ravneh.

 

Naslovi
Poslušajte štimo mojo
Potujoči pevci na Slovenskem
Folkloristika 9

Avtorica: Marija Klobčar
Leto: 2020
Na poti v Kamnik
Folkloristika 7

Avtorica: Marija Klobčar
Leto: 2016
Štajeriš
Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa
Folkloristika 6

Avtorica: Rebeka Kunej
Leto: 2012
Pa se sliš …
Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru
Folkloristika 5

Avtorica: Mojca Kovačič
Leto: 2012
Fonograf je dospel!
Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe
Folkloristika 3

Avtor: Drago Kunej
Leto: 2008
Ljudsko in umetno
Dva obraza ustvarjalnosti
Folkloristika 2

Avtorica: Marjetka Golež Kaučič
Leto: 2003
Etnomuzikološki članki in razprave
Folkloristika 1

Avtor: Valens Vodušek
Leto: 2003

Založnik

Založba ZRC

ISSN

2232-3791

ISSN (elektronska izdaja)

2738-571X

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm