Naslov:
Po jezeru bliz Triglava …. Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija predstavlja odnos med umetnostno in ljudsko glasbeno ustvarjalnostjo. V središču je analitična primerjava glasbenih parametrov izvirne avtorske pesmi in ponarodelih, ljudskih variant, ki kot rezultat kažejo načine ustvarjalnosti v ljudskem petju. Poleg rezultatov, ki temeljijo na spoznanjih glasbeno-analitičnega dela, monografija prinaša tudi zgodovinski pogled, predvsem pa različne poti prehajanja pesmi iz plasti umetnostne glasbe v ustno izročilo.

Kazalo vsebine

Uvod

Teoretska misel o ponarodeli pesmi in vprašanje ponarodelosti

Vloga glasbe na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja

Ponarodevanje

Analiza

Variabilnost glasbenih prvin

Sklep

Kratice

Imensko kazalo

Priloga 1: Izvirniki in transkripcije ljudskih variant izbranih zgledov

Priloga 2: Seznam ljudskih variant izbranih zgledov

Viri in literatu

Še ...

Maša Požar; Ampak  maj-junij 2009, številka 5-6 str. 87-88

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-104-0

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 143 strani