Title:
Po jezeru bliz Triglava …. Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod

Teoretska misel o ponarodeli pesmi in vprašanje ponarodelosti

Vloga glasbe na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja

Ponarodevanje

Analiza

Variabilnost glasbenih prvin

Sklep

Kratice

Imensko kazalo

Priloga 1: Izvirniki in transkripcije ljudskih variant izbranih zgledov

Priloga 2: Seznam ljudskih variant izbranih zgledov

Viri in literatu

More ...

Maša Požar; Ampak  maj-junij 2009, številka 5-6 str. 87-88

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-104-0

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 143 pages

Price

not for sale