Opis

Monografija Na poti v Kamnik je etnološko-folkloristična študija, ki prikazuje življenje in ljudsko ustvarjalnost širšega kamniškega območja od konca osemnajstega stoletja do danes. Je plod dolgoletnega raziskovalnega dela, temelječega na obsežnem arhivskem gradivu, na izčrpnem terenskem delu in na teoretskih premislekih.

Delo prinaša vrsto novih spoznanj tako s stališča življenja, ki ga obravnava, kot s stališča pesemske ustvarjalnosti. Središčno raziskovalno os pomeni razmerje med mestom in podeželjem: monografija prikazuje, kako se je spreminjalo podeželje v stiku z mestom in kako se je spreminjalo mesto, ko so meščani za izražanje nacionalne samobitnosti potrebovali ljudsko kulturo podeželja. S pomočjo pesmi, ki vključujejo tudi ustvarjalnost v mestu, raziskava razkriva različna družbena razmerja, s tem pa osvetljuje tudi nekatere zgodovinske procese. V teh okvirih opazuje razumevanja Drugega, ki jim sledi tudi v času izrazitih družbenih nasprotij, kot sta vojna in povojni čas, ta razumevanja pa ilustrira s pesemskimi zgledi in z drugim ilustrativnim gradivom, predvsem s fotografijami.

Kazalo vsebine

Extensive Summary in English

“On the Way to Kamnik: The Significance of Ethnological and Folklore Studies on Selected Geographical Areas"

with chapters:

The role of the town in the relationship to song tradition

What song tradition reveals about culture and the identification of context

The influence of interest in song tradition on creativity in the countryside, and the role of symbolic identifications

Song practices and expressing social differences

Še ...

GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT; Glasna 8.5.2017

Marjeta Pisk; Glasnik Slovenskega etnološkega društva 56/1,2 (2016), str. 122–123

Iztok Ilich: NA POTI V KAMNIK; Bukla let. 12/št. 123-124, julij – avgust 2016

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-853-7

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 301 strani

Cena

25,00 EUR (redna)
20,00 EUR (klubska)