Pa se sliš …. Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru

Avtorica: Mojca Kovačič
Leto: 2012


Knjiga obravnava glasbeno prakso pritrkavanja, ki je del ljudske glasbene tradicije v Sloveniji in nekaterih evropskih državah. Gre za ritmično izvajanje na cerkvene zvonove, ki je danes izredno razširjena glasbena praksa tako med starejšimi kot mlajšimi generacijami. Knjiga je zasnovana na sodobnih raziskavah in je na primernih mestih komparativno obravnavana z zgodovinskega in geografskega stališča. Poleg glasbenoanalitičnega dela, v katerem so podrobno predstavljeni strukturni in oblikovni elementi pritrkovalskih viž, knjiga obravnava sociološka vprašanja kot so: vloga pritrkavanja v cerkvenem in posvetnem kontekstu, načini glasbenega prenosa, performativnost glasbene prakse in vloga spola pri pritrkavanju. Pritrkavanje je umeščeno v širši kontekst evropske igre na zvonove, s podrobnejšo obravnavo pritrkavanja v Nemčiji in na Hrvaškem pa je ovržen v Sloveniji že zelo dobro »zasidran« mit o pritrkavanju kot slovenski nacionalni posebnosti.

Knjiga je tudi temeljno delo na področju pritrkavanja, saj tematika razen v poljudnih člankih in maloštevilnih krajših strokovnih delih v preteklosti ni bila obravnavana. Pomeni doprinos rezultatov etnomuzikološkemu in kampanološkemu področju, nekatere obravnavane tematike pa so gotovo zanimive tudi za druge znanstvene vede ter pritrkovalce same.

Posebna ponudba: komplet, v katerem sta knjiga Pa se sliš ... in zgoščenka Pritrkavanja, je na voljo za 25 EUR; če naročilo oddajate prek interneta, v opombo zapišite komplet (CD + knjiga), izračun bomo ročno popravili ob prejemu naročila.Redna cena
20,00 €

Spletna cena
18,00 €


Ključne besede
etnomuzikologija
Evropa
ljudska glasba
pritrkavanje
Slovenija
zvonovi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR