Naslov:
Štajeriš. Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjige podaja podobo štajeriša na Slovenskem, tako s koreološkega kot plesno-antropološkega vidika. Začetno poglavje uokvirja tematiko z geografskega, časovnega in teoretskega vidika in daje osnovo dvema temeljnima sklopoma v nadaljevanju. V prvem sklopu je najprej predstavljena morfološka in strukturna analiza plesa, v nadaljevanju pa je izvedena morfološko-strukturna analiza štajeriša na Slovenskem, pri čemer je osnovna delitev izvedena iz števila sodelujočih pri plesu. V drugem sklopu knjige se pozornost iz plesa preusmeri na človeka, na vlogo, ki jo je imel štajeriš v njegovem življenju, na ples kot medij, s katerim je človek sporočal o razumevanju sveta, sebe in drugega. Osrednja sklopa zaokrožuje krajše poglavje o odsevih nekdanje tradicije v sodobnosti, v novih okoliščinah, ko je t.i. ljudski ples doživel preobrazbo v folklorni ples. Poleg tega knjiga v dodatku prinaša zapise treh doslej še neobjavljenih štajerišev iz treh različnih krajev Slovenije, ki jih hrani arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

ISBN

978-961-254-407-2

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 238 strani

Cena

26,00 EUR (redna)
20,00 EUR (klubska)