asistentka z doktoratom

Telefon:
+386 1 4706 272
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Področja znanstvenega delovanja:

 • etnomuzikologija,
 • slovenska ljudska glasba,
 • terensko raziskovanje,
 • ljudska inštrumentalna glasba,
 • harmonika,
 • zvonovi,
 • pritrkavanja in zvonjenje v Sloveniji in Evropi,
 • identiteta in glasba,
 • interakcija raziskovalcev, izvajalcev in kulturne politike,
 • etnografski film,
 • akulturacija glasbe,
 • glasba in spol,
 • glasbeni prenosi,
 • vprašanje nacionalnega, nacionalističnega in domoljubnega v glasbi.

 

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • članica mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo (International Council for Traditional Music, ICTM),
 • predstavnica nacionalnega odbora za ICTM,
 • članica upravnega odbora Kulturno in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija,
 • strokovna spremljevalka za ljudsko glasbo pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD).

 

Raziskovalno ter pedagoško delo v tujini:

 • v okviru raziskave igre na zvonove v evropskem prostoru je opravljala terensko delo v Nemčiji, v Italiji, na Hrvaškem (2006, 2007),
 • v okviru medakademijske izmenjave z The Royal Scottish Academyje je  opravljala raziskovalno delo in imela predavanja na Univerzi v Edinburghu, Škotska (2009),
 • v okviru bilateralnega projekta Slovenija ZDA je opravila raziskovalno delo v Clevelandu, ZDA (2013).

 

 

Izbrane publikacije
 • Pa se sliš --- : pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru, (Zbirka Folkloristika, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.
 • Odsev represije v zvonjenju in cerkvenih zvonovih. Etnolog. [Nova vrsta], 2012, letn. 22, str. 81-92.
 • No Laughter without bellows [Brez smeha ni meha]. The Accordion in Slovenia Today. V: Jähnichen, Gisa (ur.). Studia instrumentorum musicae popularis. 2, New series. Münster: Monsenstein und Vannerdar, 2011, str. 163-177.
 • Kampananje, slavljenje, luncijanje, trnačenje : etnomuzikološko istraživanje svirke na zvonima u nekim mjestima u Hrvatskoj uz usporedbu s pritrkavanjem u Sloveniji. Nar. umjet., 2009, vol. 46, br. 2, str. 79-94.
 • Pritrkavanje: nacionalna posebnost ali umišljena tradicija?. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2009, 38, 1, str. 287-307.
 • The music of the other or the music of ours : Balkan music among Slovenians. V: Stoykova Serafimovska, Velika (ur.). First symposium of ICTM Study group for music and dance in Southeastern Europe : 4-8 september 2008, Struga R. Macedonia. Skopje: Macedonian Composers's Association - SOKOM, 2009, str. 137-144.
 • New contexts, esthetics, and transfer in bell-chiming tradition. Slov. stud., 2007, vol. 29, no. 1/2, str. 19-34.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Izobrazba:

 • profesorica glasbe, Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani (2002),
 • doktorica znanosti, Fakulteta za podiplomski študij, Univeza v Novi Gorici (2009).

 

Zaposlitev:

 • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (2001-2004),
 • Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (2005–)

 

Raziskovalna področja

Muzikologija H320 • Kulturna antropologija, etnologija S220