Dr. Gregor Strle

znanstveni sodelavec+386 1 470 62 64

gregor.strle@zrc-sazu.si


Povezave


 

Področja znanstvenega delovanja:

  • filozofija,
  • kognitivna znanost (HCI),
  • informacijska znanost,
  • konceptualni modeli.

 

Izobrazba:

  • diplomiran filozof in  diplomiran bibliotekar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2002),
  • magister znanosti, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (2008).

 

Zaposlitev:

  • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU ()

 

Raziskovalna področja
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100
Narodopisje H400