Opis

Projekt se problemsko osredotoča na strukture in procese transkulturnih dinamik manjšinskih glasbenih praks v Sloveniji po letu 1991. Čas po osamosvojitvi Slovenije, vojna ob razpadu Jugoslavije, vstop Slovenije v Evropsko unijo in aktualna begunska kriza je obdobje velikih identitetnih sprememb pri obstoječih in novih manjšinskih skupnostih je pustili velik pečat na kulturni podobi Slovenije. Projekt se osredotoča na glasbene prakse manjšin, ker zanje predstavljajo okvir v katerem ustvarjajo, doživljajo in izprašujejo svoje identitetne diskurze.

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

 

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Glasbenonarodopisni inštitut • Inštitut za kulturne in spominske študije

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Raziskovalna področja

Muzikologija H320