Osnovni podatki
Datum objave:
20. februar 2019
Opis

Spoštovani!

 

Vljudno vabljeni k oddaji znanstvenih prispevkov za mednarodno znanstveno revijo Traditiones* 49/2. Ta je tokrat tematsko odprta za etnomuzikološke in etnokoreološke prispevke, ki se posvečajo raziskavam ljudske in/ali popularne glasbene in plesne kulture. Vabimo sodobne, zgodovinske, teoretične, metodološke ali empirične študije, ki se posvečajo omenjenim predmetom raziskovanja. Dobrodošle so študije, ki se navezujejo na družbene, politične ali kulturne kontekste časa in/ali prostora, kot tudi tiste, ki so globoko analitično usmerjene v pesemske, glasbene ali plesne procese. Besedila so lahko napisana v slovenskem ali angleškem jeziku.

 

Pomembni datumi:

1) 3. 4. 2019: oddaja naslova in povzetka prispevka, v katerem sta nakazani struktura in tema znanstvenega članka v 200–300 besedah.

2) 5. 9. 2019: oddaja znanstvenega članka (navodila so priložena).

3) September-december 2019: uredniški pregled člankov in recenzentski postopki.

4) Marec 2020: izdaja publikacije.

 

*Traditiones je odprtodostopna revija, ki je vključena v naslednje podatkovne zbirke: Anthropological Index Online; ERIH – European Reference Index for the Humanities; FRANCIS – Institute de l’information scientifique techniques (CNRS); IBZ – International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences); MLAD International Bibliography; Ulrich’s International Periodical Derectory; Scopus.

Za dodatna vprašanja se obrnite na gostujoči urednici, njima tudi pošljite svojo namero za sodelovanje v posebni številki: Rebeka Kunej (rebeka.kunej@zrc-sazu.si) in Mojca Kovačič (mojca.kovacic@zrc-sazu.si).

 

15. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji

MODELIRANJE POKRAJINE

30. 9. 2020 ob 8:30 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

Petoviona in njen ager

22. 10. 2020 ob 10:00 • Ptuj, slavnostna dvorana Ptujskega gradu

Več >>