Osnovni podatki
Datum objave:
20. februar 2019
Opis

Spoštovani!

 

Vljudno vabljeni k oddaji znanstvenih prispevkov za mednarodno znanstveno revijo Traditiones* 49/2. Ta je tokrat tematsko odprta za etnomuzikološke in etnokoreološke prispevke, ki se posvečajo raziskavam ljudske in/ali popularne glasbene in plesne kulture. Vabimo sodobne, zgodovinske, teoretične, metodološke ali empirične študije, ki se posvečajo omenjenim predmetom raziskovanja. Dobrodošle so študije, ki se navezujejo na družbene, politične ali kulturne kontekste časa in/ali prostora, kot tudi tiste, ki so globoko analitično usmerjene v pesemske, glasbene ali plesne procese. Besedila so lahko napisana v slovenskem ali angleškem jeziku.

 

Pomembni datumi:

1) 3. 4. 2019: oddaja naslova in povzetka prispevka, v katerem sta nakazani struktura in tema znanstvenega članka v 200–300 besedah.

2) 5. 9. 2019: oddaja znanstvenega članka (navodila so priložena).

3) September-december 2019: uredniški pregled člankov in recenzentski postopki.

4) Marec 2020: izdaja publikacije.

 

*Traditiones je odprtodostopna revija, ki je vključena v naslednje podatkovne zbirke: Anthropological Index Online; ERIH – European Reference Index for the Humanities; FRANCIS – Institute de l’information scientifique techniques (CNRS); IBZ – International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences); MLAD International Bibliography; Ulrich’s International Periodical Derectory; Scopus.

Za dodatna vprašanja se obrnite na gostujoči urednici, njima tudi pošljite svojo namero za sodelovanje v posebni številki: Rebeka Kunej (rebeka.kunej@zrc-sazu.si) in Mojca Kovačič (mojca.kovacic@zrc-sazu.si).

 

Sejem s kavča / Spletni knjižni sejem

22. 4. 2021 ob 10:00 • Splet

Več >>

Einstein za socializem in za svobodo govora

Pogovor ob izidu knjige iz zbirke Pamflet

22. 4. 2021 ob 18:00 • Atrij ZRC in Youtube kanal ZRC

Več >>

Prdstavitev projekta AriadnePlus

v okviru 3. mednarodne konference Dnevi Latinske Amerike in Karibov

23. 4. 2021 ob 16:00 • zoom

Več >>

Dolgoročne spremembe okolja 2021

13. 5. 2021 ob 9:00 • Zoom

Več >>