Andrej Tomazin

strokovno osebje01 470 62 64

andrej.tomazin@zrc-sazu.si 

2015. Glasbena vodstva v Slovenskem etnografskem muzeju kot primer dostopnega in inkluzivnega programa na muzejski razstavi. Etnolog, 25(76), pp. 201-207.

2015. Predstavitev modela glasbenih vodstev kot primer inkluzivnega programa v SEMu. V: Valič U. in Palaić T. ur. Elaborat o dostopnosti in zagotavljanju tehničnih pogojev za vzpostavitev dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.pp. 85-89.

2013. Samba se ne rima na ʺI love youʺ : popularna glasba in nacionalna identiteta v Braziliji : diplomsko delo

Izobrazba:

  • Univ. dipl. etnolog in kulturni antropolog, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2001),
  • Kustos pedagog (2014).

 

Zaposlitev:

  • Slovenski etnografski muzej (2013 - 2015)
  • Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2018–).