Senior Expert Associate

Phone:
01 4706 264
E-mail:
Research interests

 

  Selected publications

  2015. Glasbena vodstva v Slovenskem etnografskem muzeju kot primer dostopnega in inkluzivnega programa na muzejski razstavi. Etnolog, 25(76), pp. 201-207.

  2015. Predstavitev modela glasbenih vodstev kot primer inkluzivnega programa v SEMu. V: Valič U. in Palaić T. ur. Elaborat o dostopnosti in zagotavljanju tehničnih pogojev za vzpostavitev dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.pp. 85-89.

  2013. Samba se ne rima na ʺI love youʺ : popularna glasba in nacionalna identiteta v Braziliji : diplomsko delo

  Curriculum Vitae

  Qualifications

  • Bachelor’s degree in ethnology and cultural anthropology, University of Ljubljana, Faculty of Arts (2013).
  • Curator pedagogue (2014).

   

  Employment Record

  • Slovene Ethnographic Museum (2013–2015).
  • Insitute of Ethnomusicology ZRC SAZU (2018–).