Naslov:
Haloško petje na tretko
Zbrala in uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Način petja na tretko je znan v različnih delih slovenskega etničnega prostora, vendar pa ta izdaja temelji na gradivu, ki je bilo posneto v Halozah. V prvem delu monografije avtorji Lojzka Merc, Mirko Ramovš in Jasna Vidakovič posredujejo spomine na svoja prva srečanja s petjem na tretko v Halozah. Urša Šivic ta način petja opredeli z etnomuzikološkega vidika, predstavitev pa dopolni z notnimi primeri. Drugi del monografije predstavlja pesmarica s transkripcijami pesmi, zapetih v načinu na tretko. Omenjeno transkribirano gradivo dopolnjuje zgoščenka z istim naslovom, ki strokovnim besedilom in objavljenim pesmim dodaja zvočno plat.

Kazalo vsebine

Urša Šivic: Uvodna beseda
Lojzka Merc: Moje prvo srečanje s petjem na tretko
Mirko Ramovš: Moja srečanja s haloškim petjem
Jasna Vidakovič: Moji spomini na haloško petje na tretko
Urša Šivic: Etnomuzikološki pogled na haloško petje na tretko

Pesmarica
1. Deklica v ogradi rožce sadi
2. Dober večer, oj kristjani
3. Eno drevce mi je zraslo
4. Jaz hodil sem po vrtecu
5. Jaz pa v gorico grem
6. Ko sem te prvič zagledal
7. Ko zjutraj si vstanem
8. Lansko leto sem se ženil
9. Marija z Ogrskega gre
10. Medžimursko ravno polje
11. Odplula, odplula je barčica moja
12. Po gorci Jezus hodil
13. Po jezeru bliz Triglava
14. Pozimi, poleti sem hodil k dekleti
15. Preljubi ti ženin
16. Ptičke je vprašala
17. Sem šel, sem šel čez gmajnico
18. Snočkaj sem no pošto dobil
19. Šla bom na goro visoko
20. To je veselje Štajerca
21. Travniki so že zeleni
22. V jesenski noči jaz ne morem spati
23. Visela je jabolka rudeča
24. Voda mi teče in šumlja

Podatki o zvočnih posnetkih

Še ...

Iztok Ilich: HALOŠKO PETJE NA TRETKO; Bukla 13/132-133

GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT; Glasna 8.5.2017

Simona Moličnik: HODILI SO JIH POSLUŠAT: PETJE NA TRETKO IN DRUGE PREZRTE PEVSKE VEŠČINE; Sigic.si 18.4.2017

Ivo Žajdela: PETJE NA TRETKO; Družina 4.4.2017

Založnika

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti • Založba ZRC

Soizdajatelj

Društvo Trstenke

ISMN

979-0-9009015-3

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 84 strani

Cena

10,00 EUR (redna)
8,00 EUR (klubska)