Skip to main content
Haloško petje na tretko


Collected and edited: Urša Šivic
Year: 2017


The multipart singing style na tretko is known in different parts of Slovenian ethic territory however this publication is based on the songs that were recorded in Haloze, Styria. In the first part of the monograph Lojzka Merc, Mirko Ramovš and Jasna Vidakovič describe their first encounters with the singing na tretko in Haloze. Urša Šivic defines this singing style from the ethnomusicological point of view on the basis of musical examples. In the second part of the monograph transcriptions of songs performed in the singing style na tretko are published. The transcribed song material is supplemented with the CD Haloško petje na tretko / Na tretko – the Traditional Multipart Singing of Haloze.Table of content

Urša Šivic: Uvodna beseda
Lojzka Merc: Moje prvo srečanje s petjem na tretko
Mirko Ramovš: Moja srečanja s haloškim petjem
Jasna Vidakovič: Moji spomini na haloško petje na tretko
Urša Šivic: Etnomuzikološki pogled na haloško petje na tretko

Pesmarica
1. Deklica v ogradi rožce sadi
2. Dober večer, oj kristjani
3. Eno drevce mi je zraslo
4. Jaz hodil sem po vrtecu
5. Jaz pa v gorico grem
6. Ko sem te prvič zagledal
7. Ko zjutraj si vstanem
8. Lansko leto sem se ženil
9. Marija z Ogrskega gre
10. Medžimursko ravno polje
11. Odplula, odplula je barčica moja
12. Po gorci Jezus hodil
13. Po jezeru bliz Triglava
14. Pozimi, poleti sem hodil k dekleti
15. Preljubi ti ženin
16. Ptičke je vprašala
17. Sem šel, sem šel čez gmajnico
18. Snočkaj sem no pošto dobil
19. Šla bom na goro visoko
20. To je veselje Štajerca
21. Travniki so že zeleni
22. V jesenski noči jaz ne morem spati
23. Visela je jabolka rudeča
24. Voda mi teče in šumlja

Podatki o zvočnih posnetkihMore ...

Iztok Ilich: HALOŠKO PETJE NA TRETKO; Bukla 13/132-133

GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT; Glasna 8.5.2017

Simona Moličnik: HODILI SO JIH POSLUŠAT: PETJE NA TRETKO IN DRUGE PREZRTE PEVSKE VEŠČINE; Sigic.si 18.4.2017

Ivo Žajdela: PETJE NA TRETKO; Družina 4.4.2017Regular price
10.00 €

Online price
9.00 €


Keywords
ethnomusicology
female choir
folk music
folk songs
Haloze
notation
Slovenia
Slovenian folk music
vocal music
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR