32. Simpozij študijske skupine ICTM za etnokoreologijo

(Brežice, 29. julij – 5. avgust 2022)
Datum objave: 01. november 2021

Vabimo vas k oddaji prijave za sodelovanje na 32. Simpoziju študijske skupine ICTM za etnokoreologijo (Brežice, 29. julij – 5. avgust 2022), ki ga organizira Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice in Slovenskim etnološkim društvom.

Rok za prijavo: 1. november 2021

Za več informacij obiščite spletno stran https://ictm-ethnochor2022.zrc-sazu.si/sl/