Osnovni podatki
6. september 2010 ob 10:00
Ljubljana, Atrij ZRC

Organizator
Glasbenonarodopisni inštitut
Opis
Glasbenonarodopisni inštitut
ZRC SAZU vabi na odprtje multimedijske razstave o potovanju ustnega
izročila: od pevcev preko rokopisov in zvočnih posnetkov do zapisov v
knjigi in izdaj na zgoščenkah, kakor to potovanje nakazuje že naslov
razstave Od ust do knjige. Na odprtju, ki bo v ponedeljek, 6. septembra 2010, ob 11. uri bosta spregovorila izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič, predstojnica inštituta in avtorica razstave ter prof. dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU.
 
S to razstavo bi radi prikazali ljudsko duhovno kulturo v njeni izvirni obliki in nato ohranjeno v tiskanem mediju. Radi bi vas seznanili s slovensko ljudsko pesmijo,
z njenim potovanjem od petja do zapisa ter vam omogočili, da jo slišite
v združeni celoti besedila in melodije, da se seznanite z družbenim
ozadjem njenega nastanka, z njenimi zgodbami, tako da se vam bo razkrila
v svoji popolni obliki. Vodili vas bomo od prvega znanega posnetka
slovenske ljudske pesmi prek dveh pripovednih pesmi, ki nosita v jedru
Ljubljano, do procesa zapisovanja variant posameznih pesmi, melodije in
besedil. Predstavili vam bomo rokopisne zapise pesmi, rokopisne
pesmarice, transkripcije pesmi, nato pa pesem v zvočnih in knjižnih
publikacijah ter poustvarjalnih transformacijah. Povedati vam želimo še,
da je slovenska ljudska pesem zares še vedno zelo živa tudi v
literarnem ustvarjanju sodobnih slovenskih ustvarjalcev, zato bodo
zazvenele nekatere recitacije pesmi, ki so za svojo odnosnico imele
ljudsko pesem ali pa je umetna pesem ponarodela. Spoznali boste
tipološko lastnost ljudske pesmi, ki je v vseh obdobjih slovenske
literarne zgodovine oplajala ustvarjalce in ustvarjalke, vse od
razsvetljenstva pa do danes.
 
Razstavo si je zamislila in
besedila zanjo napisala izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič, k celotni
vsebini pa so pripomogli doc. dr. Drago Kunej, dr. Urša Šivic, Jerneja
Vrabič, Anja Serec Hodžar in Peter Vendramin, vsi sodelavci na
Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Podobo razstave je oblikovala
Eda Pavletič, tehnično izvedel pa Sandi Žgajnar.
 
Razstavo sta podprla Mestna občina Ljubljana v okviru projekta »Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010« in Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Vabilo