Najpomembnejše naloge

Znanstveni svet je najvišji znanstveni organ inštituta. Njegova glavna naloga je, da določa znanstveno dejavnost inštituta in jo usmerja. Poleg tega znanstveni svet oblikuje programe,  spremlja njihovo izvajanje, predlaga kandidate za predstojnika, ocenjuje delo raziskovalcev, ocenjuje publikacije inštituta in imenuje njihove uredniške odbore ter podpira dejavnost inštituta pri uresničevanju njegovih nalog.

Predsednik znanstvenega sveta

doc. dr. Marija Klobčar

Člani znanstvenega sveta: 

akademik prof. Lojze Lebič, 

akademik dr. Milček Komelj,

izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič,

doc. dr. Drago Kunej,

dr. Mojca Kovačič (podpredsednica),

doc. dr. Rebeka Kunej.