Ime

Glasbenonarodopisni inštitut

Akronim
GNI

Polno ime
Glasbenonarodopisni inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Predstojnik
dr. Mojca Kovačič

Predsednica znanstvenega sveta
dr. Marija Klobčar

Stiki
poštni naslov: Novi trg 2, 1000 Ljubljana
elektronski naslov: gni@zrc-sazu.si
telefon: 01 4706 265

Identifikacija (ZRC SAZU)
matična številka: 5105498000
davčna številka: SI38048183
številka transakcijskega računa: 01100-6030347346 (Banka Slovenije)

Lokacija