izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič 01 470 62 66
dr. Marija Klobčar  01 470 62 67
dr. Mojca Kovačič   01 470 62 72
doc. dr. Drago Kunej  01 470 62 71
doc. dr. Rebeka Kunej 01 470 62 75
Marjeta Pisk 01 470 62 70
Anja Serec Hodžar 01 470 62 65 
Gregor Strle    01 470 62 64
dr. Urša Šivic    01 470 62 73
Peter Vendramin    01 470 62 77
Teja Turk 01 470 62 76
Anja Moric 01 470 62 78
Andrej Tomazin 01 470 62 64