Naslov:
What to Do with Folklore?. New Perspectives on Folklore Research
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Balads and Songs – International Studies
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija prinaša 12 razprav folkloristov in etnologov iz Evrope ter poskuša prikazati nove perspektive v raziskovanju folklore v 21. stoletju. V današnjem času, času, ko se brišejo meje med nizko in visoko, popularno in elitno kulturo, ko folklora kot »vesti o narodu« in folklora kot »izročilo« prehaja v globalne kulturne tokove, kjer dobiva nove konotacije in funkcije, je potreben ponovni premislek o vrednosti ali relevantnosti folklore v kulturi in družbi. Publikacija poskuša razkriti, kaj sploh folklora je danes, kakšni so novi pristopi v raziskavi folklornih pojavov in nove metodologije ter nove percepcije folklornega, ali gre za izrazito kontekstualnost, vračanje k besedilom, ali pa je folklora kot pojem postala polivalentna in morda izpraznjena publicistična oznaka, ki v sodobnih kulturnih in družbenih procesih pomeni nekaj reliktnega, povezanega zgolj s preteklostjo in nekimi drugimi časi.

Založnik

WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier

ISBN

978-3-86821-702-5

Specifikacija

mehka vezava • 14,8 × 21 cm • 170 strani

Cena

23,50 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil