Naslov:
Traditiones
Uredniški odbor:
Mednarodni uredniški svet:
David Atkinson (London), Gábor Barna (Szeged), Regina Bendix (Göttingen), Jasna Čapo (Zagreb), Roberto Dapit (Udine/Videm), Laurent-Sébastien Fournier (Nantes), Peter Grzybek (Graz/Gradec), Michael Herzfeld (Cambridge, MA), Reinhard Johler (Tübingen), Gabriela Kiliánová (Bratislava), Ullrich Kockel (Edinburgh), Lojze Lebič (Ljubljana), Patricia Lysaght (Dublin), Svanibor Pettan (Ljubljana), Helena Ložar - Podlogar (Ljubljana), Mirko Ramovš (Ljubljana), Sigrid Rieuwerts (Edinburgh), Marija Stanonik (Ljubljana)
Obdobje:
od 1972
Letne številke:
3
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Znanstvena revija Traditiones prinaša recenzirane znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem ali tujih jezikih, ki obravnavajo različne teme s področja slovenske, evropske in zunajevropske etnologije, folkloristike in sorodnih ved. Razvrščeni so v razdelke Razprave in razgledi, Gradivo, Knjižne ocene in poročila. Članki so opremljeni z izvlečki in obširnejšimi povzetki v tujih jezikih.

Do leta 2004 je bila založnik revije Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), odtlej je sozaložnik.

 

Naslovi
Traditiones 49/3
Traditiones

Leto: 2020
Traditiones 49/2
Traditiones

Leto: 2020
Traditiones 49/1
Traditiones

Leto: 2020
Traditiones 48/3
Traditiones

Leto: 2019
Traditiones 48/2
Traditiones

Leto: 2019
Traditiones 48/1
Traditiones

Leto: 2019
Traditiones 46/3
Traditiones

Leto: 2017
Traditiones 47/3
Traditiones

Leto: 2018
Traditiones 46/1-2
Traditiones

Leto: 2017
Traditiones 47/2
Traditiones

Leto: 2018
Traditiones 45/3
Estonia Online
Traditiones

Leto: 2016
Traditiones 47/1
Traditiones

Leto: 2018
Traditiones 44/3
Traditiones

Leto: 2015
Traditiones 43/3
Volunteering
Prostovoljenje
Traditiones

Uredila: Jurij Fikfak, Dan Podjed
Leto: 2014
Traditiones 43/2
Traditiones

Leto: 2014
Traditiones 43/1
Leaders and Heroes of the Nation
Vodje in junaki naroda
Traditiones

Uredil: Jurij Fikfak
Leto: 2014
Traditiones 42/2
Traditiones

Leto: 2013
Traditiones 42/1
Traditiones

Leto: 2013
Traditiones 41/2
Traditiones

Leto: 2012
Traditiones 41/1
Ritual Year?
Traditiones

Leto: 2012

Založnika

Slovenska akademija znanosti in umetnosti • Založba ZRC

ISSN

0352-0447

ISSN (elektronska izdaja)

1855-6396

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 24 cm

Cena

18.00 EUR (letna naročnina)
12.00 EUR (letna naročnina za študente)
12.50 EUR (posamezna številka)