Kamničani med izročilom in sodobnostjo. Življenje kamniških meščanov od leta 1880 do druge svetovne vojne

Avtorica: Marija Klobčar
Leto: 1998


Knjiga je večplastno pričevanje o življenju v Kamniku v obdobju od leta 1880 do druge svetovne vojne. Na podlagi obsežnega arhivskega gradiva, izjemnih pričevanj informatorjev – starih Kamničanov, fotografij iz njihovih spominskih albumov in kot rezultat dolgoletnega ukvarjanja s problematiko Kamnika je nastala slikovita podoba o javni in zasebni plati tega življenja. Podoba o mestu samem in njegovih privilegijih, o mestnih postavah, o premoženjski in poklicni razplastenosti mesta, o vsakdanji borbi za kruh in o prizadevanjih za ohranitev posebnosti mesta.

Knjiga je hkrati pripoved o praznovanjih, razpetih med ostanke nekdanjih cehovskih slovesnosti in sodobne promenade, pričevanje o šegah in navadah, splošnih in posebnih, o vrednotah, družbenih normah, odnosih med ljudmi in o individualnih doživljanjih Kamničanov. Vsakdanjik in praznik sta obravnavana v okviru temeljnega nasprotja med zavezanostjo izročilu in stremljenjem po napredku »velikega sveta«. Doživetje obravnavanega časa omogočajo neposredne izjave informatorjev, prelite v lahko berljiv zapis. Delo je moč brati na dveh ravneh – kot poljudno branje, opremljeno s precejšnjo mero humornih pripovedi, in kot znanstveno besedilo. V knjigi je več kot sto barvnih in črnobelih reprodukcij starih fotografij.Kazalo vsebine

PREDGOVOR

UVOD

NA PRAGU »BOLJŠEGA« SVETA

»Prastara navada« in novi časi

Prostorska členitev mesta

MESTO IN IZRAZI AVTONOMNOSTI

Pod okrajnim glavarjem

Mestna občina Kamnik in Meščanska korporacija

Mestna hiša

Vloga in obseg mestne občine

Policaji, občinski sluge in uslužbenci

Prepoznavnost novega časa v izražanju kamniške samobitnosti

MESTNE POSTAVE

KAMNIČANI

Število prebivalcev

Tujci in domačini

»DAVKOPLAČEVALCI ZA TAKE PLAČUJEJO .«

GOSPODARJI IN TISTI, KI TO NISO NIKOLI MOGLI POSTATI

»V KAMNIKU SO BLE TAKE MALOMESTNE RAZMERE«

OD PROCESIJE DO PROMENADE

»MI SMO BLI VSI KOT ENA VELIKA DRUŽINA«

Starši in otroci

Meščani med seboj

Omikanost in družbene norme

Soočanje z drugačnostjo

NOVO IZROČILO, NOVA SODOBNOST, NOVA NASPROTJA

ZAKLJUČEK

LITERATURA

VIRI

KRATICE

INFORMATORJI

CITIZENS OF KAMNIK BETWEEN THE HERITAGE AND THE PRESENT –Summary

KAMNIČANI MED IZROČILOM IN SODOBNOSTJO – Povzetek
Cena
razprodano


Ključne besede
domoznanstvo
Kamnik
kulturna zgodovina
meščanska družba
meščanstvo
slovenski ljudski običaji
socialna zgodovina
vsakdanje življenje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR