Anja Verderber

Research Assistant+386 1 470 62 96

anja.verderber@zrc-sazu.si


Links


Research interests:

  • ethnochoreology,
  • traditional dance,
  • folkdance groups,
  • anthropology of dance.

Plesišče na razkolu: Valček kot primer polarizacije med konservativnim in liberalnim. Neobjavljeno diplomsko delo. Ljubljana, 2016.

Tango – uspeh in pohujšanje sezone: Diskurz o tangu v slovenskem časopisju med letoma 1911 in 1940. Neobjavljeno magistrsko delo. Ljubljana, 2020.

Dediščina sakralne arhitekture Črne in njene okolice. V: Simetinger, Tomaž (ur.). Črna na Koroškem: Schwarzenbach. Črna na Koroškem: Občina Črna na Koroškem. 2018, str. 170–185.

All publications (COBISS) >>

Education:

Bachelor's degree in Ethnology, Cultural Anthropology and History of Art, University of Ljubljana, Faculty of Arts (2016),

Master's degree in Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana, Faculty of Arts (2020).

Empolyment:

Institute of Ethnomusicology, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (2020- ).

Research areas
Folklore H400