Skip to main content
ZRC


Period: from 1994 to 2001


titles

Publication
Karel Štrekelj
Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
ZRC 28

Year: 2001
Author: Monika Kropej


Publication
Prostor in umetnost
Prostor med filozofijo, likovno umetnostjo in znanostjo – Leonardo da Vinci, László Moholy-Nagy in Andy Warhol
ZRC 26

Year: 2000
Author: Ernest Ženko


Publication
Razpotja izseljencev
Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev
ZRC 25

Year: 2000
Author: Breda Čebulj Sajko


Publication
Mirnska dolina
Regionalna geografija porečja Mirne na Dolenjskem
ZRC 21

Year: 1998
Author: Maja Topole


Publication
Potujoči srednji vek
Cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem
ZRC 20

Year: 1998
Author: Miha Kosi


Publication
South China Karst 1
ZRC 19

Year: 1998
Authors: Huang Chuxing, Franci Gabrovšek, Nadja Zupan Hajna, Liu Hong, Martin Knez, Janja Kogovšek, Shi Mengxiong, Andrej Mihevc, Bojan Otoničar, Metka Petrič, Zhang Shouyue, Tadej Slabe, Stanka Šebela, Wu Wenqing, Chen Xiaoping, Jin Yuzhang


Publication
Obrat Gillesa Deleuza
Teorija subverzije in ideja popolne ontologije v Logiki smisla in Anti-Ojdipu
ZRC 17

Year: 1997
Author: Tomaž Erzar


Publication
Barok v kamnu
Ljubljansko kamnoseštvo in kiparstvo od Mihaela Kuše do Francesca Robbe
ZRC 8

Year: 1995
Author: Blaž Resman


Publication
Pravljica in stvarnost
Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine
ZRC 5

Year: 1995
Author: Monika Kropej


Publication
Imago iustitiae
Historični sprehod skozi preiskovanje, sojenje in pravo pri plemstvu v poznem srednjem veku
ZRC 3

Year: 1994
Author: Dušan Kos


Publication
Med gradom in mestom
Odnos kranjskega, slovenještajerskega in koroškega plemstva do gradov in meščanskih naselij do začetka 15. stoletja
ZRC 1

Year: 1994
Author: Dušan Kos


Keywords
13/14th century
14th century
17/18th century
20th century
Adamič, Louis
agrarian geography
agriculture
altars
American literature
Australia
autobiographies
baroque
baroque music
baroque sculpture
bibliography
biography
biology
border areas
botany
bourgeoisie
calc-sinter
cave trenches
censorship
China
church sculpture
collective volume
composers
corals
courts
Croatian folk songs
cultural history
cultural identity
cultural societies
dating techniques
Deleuze, Gilles
dialects
dissertations
Divaška karst
economic history
editorial board
emigrant literature
emigrant societies
ethnic groups
ethnocentrism
ethnographic films
ethnographic films
ethnography
ethnologists
ethnology
Europe
everyday life
expressionism
faith
ferns
fine arts
flower beds
folk songs
fossils
French philosophy
geography
geological maps
geometry
Greek philosophy
Grum, Slavko
historical grammar
historical surveys
historiography
history
immigrant society
intercultural communication
international migrations
interviews
Jarc, Miran
judicial proceedure
Karst
karst (geology)
karst caves
karstic waters
karstology
karst phenomena
landscape ecology
law
legal history
legal systems
Leonardo da Vinci
literary studies
Ljubljana
local communities
maintenance
media
medieval law
Mesozoic
Middle Ages
modernism
Moholy-Nagy, László
monographs
multiculturalism
national identity
nobility
ontology
organists
painting
paleontology
paleozoogeography
paleozoology
peasant labour
Perspective
philosophy
physical geography
phytogeography
political history
Posch, Isaac
postmodernism
Postojna cave
poststructuralism
Pregelj, Ivan
Proto-Slavic language
Pteridophyta
reality
regional geography
Renaissance
research
road construction
road construction
road network
roads
road transport
rock reliefs
Serbian folk songs
Slavists
Sloveneian folk fairy tales
Slovene language
Slovenes
Slovenia
Slovenian emigrants
Slovenian folk literature
Slovenian folk music
Slovenian folk songs
Slovenian literature
Slovenian sculpture
social conditions
social geography
social history
social structure
soil
space
speleogenesis
speleology
speleomorphology
stonecutting
stratigraphy
structuralism
studies
Sweden
tectonics
tectonic structure
theoretical psychoanalysis
traffic routes
transport
transport network
Uskoks
videotechnics
visual documentation
vowels
Warhol, Andy
White Carniola
Zgornjekolpska dolina
Štrekelj, Karel
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR