Title:
Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi
Author:
Year:
Compilation:
ZRC 12
Keywords:
Language(s):
Description

Ljudska pesem je nedvomno ena od najpomembnejših sestavin slovenskega ljudskega izročila. Knjiga je sintetična študija, ki zajema tako zgodovino nastajanja in raziskovanja ljudske pesmi, kakor tudi njene kulturne, etnološke in morfološke značilnosti. Začne z opredelitvijo samega pojma ljudske pesmi in njeno primerjavo z umetno pesmijo. Temu sledijo poglavja o njeni vlogi ter o odsevu življenja in ljudskega mišljenja v pesemskih besedilih. Osrednji del knjige je namenjen prikazu značilnosti ritma, verznih obrazcev, zgradbi kitic, vrstam refrena ter medsebojnemu prilagajanju melodije in besedila. Knjiga se posebej posveča jezikovnemu slogu ljudske pesmi in nastajanju variant. V dodatku je slovenski prevod treh člankov, ki so bili objavljeni v nemščini kot referati na mednarodnih simpozijih.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-11-0

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 154 pages

Price

not for sale

E-publications