Title:
Vi čuvarji ste obmejni. Pesemska ustvarjalnost Goriških brd v procesih nacionalizacije kulture
Author:
Year:
Compilation:
Science(s):
Language(s):
Table of content

UVODNI PREMISLEKI
GORIŠKA BRDA PRED NACIONALNIM OPREDELJEVANJEM
POTREBA PO OPREDELITVI
Popisi in vprašanje občevalnega jezika
Uradovalni jezik in upravna pripadnost
Šole – male trdnjavice slovenske kulture
Vprašanje jezika v Cerkvi
NACIONALIZACIJA LJUDSKE KULTURE
Vloga (ljudske) pesmi v procesih narodne identifikacije
Nova produkcija v 'ljudskem duhu'
Pevska društva kot ognjišča rodoljubja
Spreminjanje vrednotenja ljudskega petja
Pospeševanje učenja 'narodnega' petja
PEVSKO IN GLASBENO DELOVANJE ZNOTRAJ BRIŠKIH DRUŠTEV
Nasprotovanje priljubljenim plesom
Dinamike družbene vpetosti petja
Društvene dejavnosti v briških vaseh
PETJE ZUNAJ OKVIROV DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI
Fantje pojejo in prepevajo cele noči
ODSEVI NAČINA ŽIVLJENJA V PESEMSKEM REPERTOARJU
PETJE KOT DEL RITUALNIH PRAKS
PETJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
PESMI IZ BRD V RAZISKAVAH SLOVENSKIH FOLKLORISTOV
SKLEPNE MISLI O DRUŽBENI FUNKCIJI (LJUDSKE) PESMI
LITERATURA
VIRI
SEZNAM SOGOVORNIKOV
IMENSKO IN STVARNO KAZALO
SUMMARY

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0055-1

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 160 pages

Price

17,00 EUR (Regular)