Title:
Slovenske ljudske plesne viže, Bela krajina in Kostel
Slovene Folk Dance Music, White Carniola and Kostel
Selected by:
Other authors:
Edited by Drago Kunej
afterword by Rebeka Kunej
edited and mastered by Drago Kunej
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

1. Zbiraj se, zbiraj, lepi zbor

2. Pobelelo polje

3. Pod onom, pod onom

4. Verbniče nad moru

5. Mutasto kolo

6. Dober večer, staru majku

7. Jel je trden ta vaš most

8. Naša mlada nevesta

9. Al je kaj trden ta vaš most

10. Al je kaj trden ta vaš most

11. Hruške, jabuke, slive

12. Seljančica

13. Lepa Anka

14. Svatsko kolo

15. Ples zvezda

16. Igraj kolo

17. Igraj kolo

18. Abraham ma sedem sinov

19. Starinska polka

20. Polka

21. Majka čeru

22. Lipa mi je, lipa mi je

23. Ivanič kolo

24. Oberštajeriš

25. Kopriva

26. Zibenšrit

27. Šrotiš

28. Šuštarpolka – Vleci, vleci dreto

29. Lepa bela lilija

30. Rdeče češnje rada jem

31. Mulcarvalcer

32. Carska kasa

33. Sotiš

34. Sirota sam ja

Viri in literatura / References

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-109-5 (booklet)

Specifications

CD • 52 min, 40 s • booklet in Slovene and English (36 p.)

Price

13,40 EUR (Regular)
10,70 EUR (Club)