Title:
Slovenske ljudske pesmi VI
Edited by:
Year:
Language(s):

Publishing Houses

Zveza slepih in slabovidnih Slovenije • Slovenska matica

ISBN

978-961-05-0000-0

Specifications

hardback, jacket • 20 × 28,5 cm