Slovenske ljudske pesmi V. Družinske pripovedne pesmi
Family ballads


Selected by: Marjetka Golež Kaučič, Drago Kunej, Urša Šivic
Year: 2007Table of content

1. Tə star purgar za mizo sedi (Dobec, Notr.)

2. Margareta lepo poje (Vas, Bkr.)

3. Marjanca n'ë tëla naga sïnu (Osojane, Rez.)

4. Moja mat me je oženila (Poljubinj, Prim.)

5. Kata, Kataleina (Gornja Bistrica, Prkm.)

6. Lepa voda Ljubljančica (Jakšiči, Bkr.)

7. Lainsko let som se ožeiniw (Brezen, Št.)

8. Mati imajo čerke tri (Paka, Vitanje, Št.)

9. Imew je očka sine tri (Pirševo, Gor.)

10. Ka se je prigoudilo (Verica-Ritkarovci, Por.)

11. Pšenička na polju že zori (Sv. Danijel, Št.)

12. Dete vpraša ata (Reka, Št.)

13. Vstani, vstani, Jerica (Jakšiči v Kostelski dolini, Bkr.)

14. Sveita Krstina bolna ležala (Krtina, Gor.)

15. Mati betežavajo, deca namilo joučejo (Gornji Senik, Por.)

16. Minulo je že siedəm leit (Dane, Dol.)

17. Al tam na ravnem polju (Poden pod Vrtačo, Kor.)

18. Marička sedi na kamenču (Števerjan, Prim.)

19. Kaj hočma strit, kaj hočma bit? (Stenica, Št.)

20. Sonce se je že nagnilo (Oplotnica, Št.)

21. Mlad pastierček ovce pase (Libuče, Kor.)

22. Nekaj novega sem zvedew (Zagorica (Dobrepolje), Dol.)
Regular price
14.50 €

Online price
13.10 €


Keywords
collections
Slovenian folk songs
studies
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR