Title:
Slovenske ljudske pesmi V. Družinske pripovedne pesmi
Family ballads
Selected by:
Other authors:
Edited by Drago Kunej
afterword by Marjetka Golež Kaučič
edited and mastered by Drago Kunej
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

1. Tə star purgar za mizo sedi (Dobec, Notr.)

2. Margareta lepo poje (Vas, Bkr.)

3. Marjanca n'ë tëla naga sïnu (Osojane, Rez.)

4. Moja mat me je oženila (Poljubinj, Prim.)

5. Kata, Kataleina (Gornja Bistrica, Prkm.)

6. Lepa voda Ljubljančica (Jakšiči, Bkr.)

7. Lainsko let som se ožeiniw (Brezen, Št.)

8. Mati imajo čerke tri (Paka, Vitanje, Št.)

9. Imew je očka sine tri (Pirševo, Gor.)

10. Ka se je prigoudilo (Verica-Ritkarovci, Por.)

11. Pšenička na polju že zori (Sv. Danijel, Št.)

12. Dete vpraša ata (Reka, Št.)

13. Vstani, vstani, Jerica (Jakšiči v Kostelski dolini, Bkr.)

14. Sveita Krstina bolna ležala (Krtina, Gor.)

15. Mati betežavajo, deca namilo joučejo (Gornji Senik, Por.)

16. Minulo je že siedəm leit (Dane, Dol.)

17. Al tam na ravnem polju (Poden pod Vrtačo, Kor.)

18. Marička sedi na kamenču (Števerjan, Prim.)

19. Kaj hočma strit, kaj hočma bit? (Stenica, Št.)

20. Sonce se je že nagnilo (Oplotnica, Št.)

21. Mlad pastierček ovce pase (Libuče, Kor.)

22. Nekaj novega sem zvedew (Zagorica (Dobrepolje), Dol.)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-031-9 (booklet)

Specifications

CD • 69 min, 16 s • booklet in Slovene and English (44 p.)

Price

14,50 EUR (Regular)
11,00 EUR (Club)