Title:
Slovenske ljudske pesmi I [prva izdaja]. Junaške, zgodovinske, bajeslovne in pravljične pripovedne pesmi
Slovenian folk songs I
Heroic historical, Legendary, and fairytale Ballads
Selected by:
Other authors:
Edited by Urša Šivic
afterword by Marko Terseglav
edited and mastered by Drago Kunej
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

1. Linčeca Turkinčeca

2. Stoji, stoji tam Beligrad

3. Tam na laški gori

4. Pobelelo pole z ovcama

5. Sinek Martinek, kje si snočkaj biw

6. Jerca je šla po wodo

7. Neiža hodla proso pleit

8. Svet Anton je v zibki spaw

9. Lenka je dvanist ujerbarju mewa

10. Ko zjutraj si stanem

11. Fantič je hodiu daleč v vas

12. Po ciesti mi grieta študentara dva

13. Malnar je zgodaj zjutraj vstaw

14. Sveti Sintilawdeć

15. Jas bom jedne citre küpo

16. Smrt ima suhe nogie

17. Če živ si, Anzel, al mrtov

18. Mindeš, Mindeš, velika vas

19. Jaz bi se pa rad oženiw

20. Moj fantič je v Tirole vandral

21. Po cest cigani rajajo

22. Štiri godci špilajo

Publishing Houses

Glasbeni program Radia Slovenije • Založba ZRC

ISBN

978-961-254-148-4 (booklet)

Specifications

CD • 65 min, 56 s • booklet in Slovene and English (28 p.)

Price

sold out