Title:
Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo. Zbornik referatov 27. mednarodnega posvetovanja raziskovalcev balad (SIEF baladna komisija), Gozd Martuljek, Slovenija, 13. – 19. julij 1997
Ballads Between Tradition and Modern Times. Proceedings of the 27th International Ballad Conference (SIEF Ballad Commission), Gozd Martuljek, Slovenia, July 13 – 19, 1997
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-60-9

Specifications

paperback • 12 × 19 cm • 264 pages

Price

not for sale