Title:
Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo. Zbornik referatov 27. mednarodnega posvetovanja raziskovalcev balad (SIEF baladna komisija), Gozd Martuljek, Slovenija, 13. – 19. julij 1997
Ballads Between Tradition and Modern Times. Proceedings of the 27th International Ballad Conference (SIEF Ballad Commission), Gozd Martuljek, Slovenia, July 13 – 19, 1997
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V zborniku je petindvajset razprav raziskovalcev iz vsega sveta od Anglije, Bolgarije, Danske, Finske, Hrvaške, Madžarske, Makedonije, Mehike, Romunije, Rusije, Škotske, Walesa do ZDA in seveda Slovenije. Razprave so pregled mednarodnega raziskovanja ljudskih balad in predstavljajo, kako se tokovi preteklega in odsevi zgodovinskih časov, arhetipske zgodbe prepletajo z vdorom naših kulturnih in družbenih razmer tudi v nastajanje, odmiranje in ponovno oživljanje balad, tako da njihovo raziskovanje prinaša neizogibne spremembe.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-60-9

Specifications

paperback • 12 × 19 cm • 264 pages

Price

not for sale